عمومی

مشاوره حقوقی مالکیت معنوی | برند

مالکیت معنوی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در کشور ما قوانین مختلفی برای آن وضع می‌شود. افرادی زیادی ممکن است که یک اثر و یا ایده را خلق نموده که در هر صورت حق مالکیت در ایده و نظر خود دارند.

افرادی که به واسطه تلاش‌های ذهنی خود، آثار گوناگونی را به بار می‌آورند، مالکیت در این موارد برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و در این زمینه مسائل مرتبط با مالکیت معنوی مطرح می‌‎شود.

مطابق مشاوره حقوقی مالکیت معنوی به مالکیت معنوی، مالکیت فکری نیز گفته می‌شود که اشخاص مختلف به جهت استفاده از فکر خود، ایده یا یک موضوع جدیدی را به وجود آورده‌اند، مالک آن اثر محسوب می‌شوند.

حق مالکیت امری حساس و مهم به شمار می‌رود و گفتنی است که تنها به اموال اختصاص ندارد. یک فرد می‌تواند مالک فکر و ایده‌هایی که ارائه می‌دهد، باشد که از این حیث مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

در واقع یکی از شاخه‌های تخصصی حقوق، مالکیت معنوی یا مالکیت فکری است که برخی از وکلا به صورت تخصصی وارد این حرفه می‌شوند. در کشورهای پیشرفته و مدرن، مسائل مرتبط با مالکیت معنوی، کارایی زیادی داشته و افراد مختلف اهمیت خاصی به این امور می‌دهند.

مالکیت معنوی می‌تواند در ارتباط با آثار ادبی و هنری و یا امور صنعتی باشد. زمانی که فردی یک آثار ادبی و هنری خاصی را به وجود می‌آورد، طبیعتا مالک آن اثر شناخته می‌شود و قانون نیز این حق را به او می‌دهد که مالکیت در مسائل مربوطه را اجرا نماید.

از موضوعات مهمی که پیرامون مالکیت فکری مطرح می‌شود، بحث برند و علائم تجاری است. مشاوره حقوقی مالکیت فکری به صورت تخصصی به موضوعات برند و علامت تجاری می‌پردازد.

برای ثبت برند، مقررات مختلفی نیز وجود دارد که اشخاص مختلف به منظور ثبت انواع علائم تجاری، بایستی قوانین وضع شده را به درستی اجرا کنند. بیشتر موضوعاتی که در مشاوره حقوقی مالکیت فکری مطرح می‌شود، در ارتباط با قواعد ثبت برند و علائم تجاری است.

ثبت اختراعات نیز از دیگر موضوعاتی است که مورد بحث در مشاوره حقوقی مالکیت معنوی قرار می‌گیرد. وکلای متخصص در امور مالکیت فکری، آماده پاسخگویی به سوالات شما پیرامون امور ثبت برند و اختراعات مختلف بوده که برای دریافت مشاوره در این زمینه می‌توانید با سامانه مشاوره حقوقی 24 در ارتباط باشید.

منظور از مالکیت معنوی چیست؟

شاید برای بسیاری از افراد، مالکیت معنوی موضوعی جدید به شمار رود و تا به اکنون با این مسائل مواجه نشده باشند. مالکیت معنوی به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی و تخصصی حوزه حقوقی محسوب می‌شود که در ارتباط با مالکیت در ایده و نظرات یا خلق آثار مختلفی است که از سوی افراد مختلف می‌باشد.

به مالکیت معنوی، مالکیت فکری نیز گفته می‌شود. مالکیت فکری برگرفته از فکر و اندیشه افراد بوده که اشخاص بر آن‌ها حق مالکیت دارند. در مورد این موضوع که مالکیت معنوی چیست، باید گفت که مالکیت معنوی، در واقع همان حق مالکیت بر آثار ادبی، هنری، مسائل صنعتی، برند و غیره است.

اشخاصی که به واسطه فکر و اندیشه ای که دارند یک اثر و یا موضوعی را اختراع می‌کنند، مالک آن‌ها محسوب می‌شوند. ممکن است که شما ایده یا ابزار و یا وسایلی را بر اساس فکر خود اختراع کنید که طبق قانون، حق مالکیت بر آن‌ها خواهید داشت.

زمانی که بحث حق مالکیت مطرح می‌شود، عمدتا مالکیت در اموال مورد نظر قرار می‌گیرد اما ملکیت می‌تواند در پی تلاش‌ها و ایده‌ها و تفکرات اشخاص نیز مطرح شود.

با پیشرفت جوامع و تکنولوژی، همواره شاهد بروز ایده‌های تازه و جدیدی از جانب افراد هستیم. ایده و تفکراتی که اشخاص ارائه می‌دهند، در صورتی که منجر به خلق آثار جدید و نوپایی باشد، می‌توانند مالکیت در آن‌ها داشته و حتی معاملات تجاری نیز برای آن‌ها صورت داده می‌شود.

افرادی که آثار ادبی و هنری و هرگونه آثار دیگری را اختراع می‌کنند، در صورتی که منجر به تولید آثار خاص و دارای ارزش اقتصادی گردد، از لحاظ مادی و معنوی برای افراد دارای اهمیت است.

جدای از بحث معنوی اختراع آثار، برای اختراع کنندگان نیز تولید یک محصول و یا اثر جالب توجه که کارایی زیادی نیز داشته باشد، از لحاظ مادی نیز می‌تواند اهمیت فراوانی داشته باشد.

اختراع و تولید یک محصول جدید، نیازمند بررسی و تفکرات افراد مختلف است و داشتن مالکیت معنوی نیز در این زمینه مطرح می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که در مورد موضوعات مالکیت فکری یا معنوی، فکر و اندیشه فرد متفکر که منجر به اختراع و تولید یک محصول و نمونه خاص شده است، تحت مالکیت شخص صاحب فکر و اندیشه است. شخص مالک در موضوعات مالکیت معنوی، به دلیل قواعد حاکم بر حق مالکیت، می‌تواند از محصول تولید شده، استفاده نموده و حتی با رضایت خود نیز حق استفاده از آن را به دیگران نیز بدهد.

مالکیت فکری

مالکیت فکری و انواع آن

در بخش قبل، توضیح کلی در مورد مالکیت فکری ارائه نمودیم. بر اساس توضیحات ارائه شده، مالکیت فکری به نوعی از مالکیت در تولیدات ناشی از فکر و اندیشه افراد که منجر به تولید و اختراع آثار هنری، ادبی، فرهنگی و غیره شده، گفته می‌شود.

در مالکیت فکری، دیگران حق استفاده از خلق آثار مربوطه را ندارند و تنها مالک به دلیل داشتن حق مالکیت، می‌توانند از چنین آثاری استفاده کند.

در بسیاری از مواقع شاهد آن هستیم که در مالکیت فکری، شخص مالک، امتیاز آثار و اختراع تولید شده را ارائه نموده و هدف آن کسب درآمد از این کار است. در این صورت با واگذار حق مالکیت فکری، دیگر شخص اختراع کننده، حق قانونی در این زمینه نداشته و مالکیت آن به افراد دیگر انتقال داده شده است.

مالکیت معنوی دارای انواع مختلفی است که در حالت کلی می‌توان مالکیت فکری را شامل مالکیت اثر ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم بندی نمود.

مالکیت ادبی و هنری

مالکیت ادبی و هنری که به آن حق کپی رایت نیز گفته می‌شود، شخص تولید کننده یک آثار ادبی و هنری، مالکیت در آن داشته و افراد دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

در واقع مالکیت در اثر هنری، فرهنگی، ادبی و غیره، تنها برای مالک است و دیگران بدون رضایت از مالک حق استفاده از چنین آثاری را ندارند.

تصور کنید که فردی یک اثر هنری و فرهنگی مانند سریال تلوزیونی تولید نموده و مالکیت فکری و معنوی این آثر برای مالک است.

حال اگر افراد دیگر از چنین آثاری سوء استفاده نموده و آثار تولید شده را به نقع خود استفاده کنند، بر خلاف مقررات مالکیت معنوی یا بهتر است بگوییم حق کپی رایت بوده و در این صورت چه بسا مالک می‌تواند پیگیری‌های قضایی را در این زمینه انجام دهد.

مالکیت صنعتی

مالکیت صنعنی نیز از انواع دیگر مالکیت معنوی یا فکری است. در مالکیت صنعتی، شخص مالک یک محصول مرتبط با صنعت را تولید نموده و در هر صورت حق مالکیت در محصولات صنعتی تولید شده را دارد.

در واقع فردی که یک محصول صنعتی را تولید نموده که هنوز مشابه و عین آن تولید و ثبت نشده است، مالکیت در محصول تولیدی را داشته و دیگران نمی‌توانند از این قبیل محصولات به نقع خود استفاده کنند.

در مالکیت صنعتی، نکته بسیار مهمی وجود دارد که برای اعطای مالکیت، نیاز به انجام مراحلی مانند ثبت برند و علائم تجاری است. در واقع یک محصول صنعتی که تولید می‌شود، برای ثبت و مالکیت در آن لازم است تا تولید کننده برای مالکیت در محصول صنعنی تولید شده، برند و علامت تجاری مشخصی را به ثبت برساند.

در واقع از لحاظ قانونی، برای آن که بتوان مالکیت معنوی را به افراد اختراع کننده اعطا نمود، بایستی تولید کنندگان، برند و علائم تجاری برای محصول تولیدی را ثبت کنند تا قانون بتواند به آن‌ها حق مالکیت در محصولات مورد نظر را بدهد.

به طور کلی در تمامی انواع مالکیت معنوی، جدای از حق معنوی، حق مادی نیز برای تولید کنندگان در نظر گرفته می‌شود. فردی که یک محصول صنعتی و یا اثر هنری با ادبی را اختراع کرده است، می‌تواند با بهره‌برداری اقتصادی و مالی از آن، برای خود منافع مادی و شخصی داشته باشد.

همچنین حق معنوی در مالکیت فکری نیز بدین معنا است که اثر و محصول تولید شده تنها به به مالک تعلق داشته و او تنها می‌تواند از آثار تولید شده استفاده کند. استفاده دیگران نیز از آثار ادبی یا محصولات صنعتی تولید شده نیز با رضایت مالک انجام می‌شود.

مشاوره حقوقی مالکیت معنوی و فکری

مشاوره حقوقی مالکیت معنوی شامل چه موضوعاتی است؟

موضوعاتی که در ارتباط با مالکیت معنوی یا فکری، مشاوره حقوقی ارائه می‌شود، عمدتا پیرامون نحوه ثبت اختراعات و یا علامت تجاری است.

همانطور که گفته شد، مالکیت فکری یا معنوی شامل خلق آثار ادبی وهنری یا این که تولید محصولات صنعتی است. یکی از دسته بندی‌های تخصصی مشاوره حقوقی، دعاوی مالکیت معنوی است.

در واقع در مشاوره حقوقی مالکیت معنوی، راهکارها و اطلاعاتی به افراد ارائه می‌شود که بتوانند موضوعات ثبت علائم تجاری و اختراعات را انجام دهند. ثبت برند و علامت تجاری، شرایط و مقررات خاصی دارد که افراد متقاضی باید با شرایط قانونی آن آشنا باشند.

در این صورت برای آگاهی از نحوه و چگونگی ثبت برند تجاری، می‌توانید در این زمینه مشاوره حقوقی بگیرید. مشاوران و وکلای دادگستری که متخصص در امور مالکیت فکری هستند، می‌توانند مشاوره‌هایی پرکاربرد و مفیدی را ارائه دهند که به واسطه آن بتوانید در صورت تمایل، آثاری که خلق کرده اید را به ثبت برسانید.

بنابراین اگر پیرامون ثبت برند، سوالات حقوقی مختلفی داشته باشید، این امکان برای شما فراهم است تا با دریافت مشاوره حقوقی، پاسخ کلیه پرسش‌های حقوقی خود را نیز بیابید.

با توجه به این که بیشتر موضوعات و مسائل مرتبط با مالکیت معنوی که پیرامون آن مشاوره حقوقی دریافت می‌شود، در ارتباط با نحوه ثبت علائم تجاری است، در ادامه مطلب توضیحات کامل‌تری را در این زمینه ارائه خواهیم کرد.

مشاوره حقوقی ثبت برند و علائم تجاری

یکی از موضوعات مهمی که در مورد مالکیت معنوی برای آن به صورت تخصصی، مشاوره حقوقی ارائه می‌شود، ثبت برند و علائم تجاری است. افرادی که قصد شروع کسب و کار تجاری را دارند، بایستی در ابتدا به فکر انتخاب برند و علامت تجاری برای فعالیت خود باشند.

محصولات مختلفی که در کشور ما به تولید می‌رسند، جدای از کیفیت و موارد استفاده از آن‌ها، با نام و برند مربوطه شناخته می‌شوند. در ولقع مجموعه تجاری، با عنوان برند آن شناخته شده و بنابراین ضروری است که ثبت برند برای امور تجاری نیز انجام شود.

مقررات خاصی برای ثبت برند و علائم تجاری در نظر گرفته شده است و به طور اشخاصی که برندی را به ثبت می‌رسانند، مالک آن محسوب می‌شوند.

در واقع ثبت علائم تجاری بایستی هیچگونه شبهات و تشابهی با برندهای دیگر نداشته باشد، در غیر این صورت امکان ثبت آن وجود نداشته و یا این که مالک برند می‌تواند از این که علامت تجاری او توسط اشخاص دیگر ثبت شده است، اقدامات قضایی را در این زمینه انجام دهد.

بر اساس ماده 30 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

طبق قانون، علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، معر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی، اختیار می‌شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص و امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شعر یا یک ناحیه از مملکت ، اختیار شود.

بنابراین می‌توان گفت که برند و علائمت تجاری، منجربه تمایز محصولات و خدمات مختلف شده و همه مردم نیز محصول تولیدی را تنها با نام برند آن می‌شناسند. در تعیین عنوان برند و علائم تجاری، بایستی یک سری نکات، مشخص رعایت شود و به طور کلی امکان ثبت هر نوع برند و علامت تجاری وجود ندارد.

مشاوره حقوقی مراحل ثبت برند

به ثبت رساندن برند و علائم تجاری، مراحل مختلفی دارد که در مشاوره حقوقی مالکیت معنوی به بررسی کامل این موضوع پرداخته می‌شود. در واقع حساسیت خاصی برای ثبت انواع برندهای تجاری وجود دارد و در همین زمینه بایستی از طرف متقاضیان، مراحل ثبت علائم تجاری انجام شود.

عنوان و نام تجاری که از طرف افراد متقاضی، ارائه می‌شود، ابتدا از سوی مراجع ذی صلاح مورد بررسی قرار گرفته و تایید لوگو تجاری نیازمند آن است که مدارک مورد نیاز در این زمینه ارائه شود.

در هر صورت به منظور ثبت برند و علائم تجاری، لازم است تا مراحل زیر انجام شود:

 • انتخاب نوع اظهار‌نامه مطابق با شرایط شغلی
 • تکمیل مشخصات فردی مالک یا تاجر
 • ارائه تصایر و مدارک متقاضی به همراه سایر مجوزها
 • ارائه شماره اظهار‌نامه به متقاضی
 • استعلام مجدد مدارک و اسناد ارائه شده از سوی متقاضی
 • پرداخت هزینه مربوطه

بعد از آن که مراحل ذکر شده را انجام دادید، حال بایستی با در اختیار داشتن مدارک مزبور به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نموده یا این که می‌توانید از طریق سامانه مالکیت فکری، تمامی مراحل ثبت برند را انجام دهید.

در مورد نحوه ثبت اینترنتی ثبت برند می‌توانید با دریافت مشاوره حقوقی با وکیل تلفنی یا حضوری از سامانه مشاوره حقوقی 24، به بهترین شکل ممکن و بدون آن که نیاز به انجام حضوری مراحل باشد نیز اقدامات لازم را انجام دهید.

مالکیت فکری آثار ادبی

مشاوره حقوقی شکایت از برند ثبت شده

برند و علائم تجاری که به ثبت می‌رسند، جز موضوعات مهمی هستند که پیرامون آن مشاوره حقوقی ارائه می‌شود. گاهی اوقات برندی که به ثبت می‌رسد، ممکن است صاحب برند به دلایلی قصد شکایت و پیگیری قانونی داشته باشد. شکایت از برند می‌تواند به مراحل بعد و قبل از آن منتهی شود.

در مواقعی که هنوز برندی به ثبت نرسیده است و مالک آن بخواهد شکایتی در این زمینه داشته باشد، بایستی پیگیری‌های قانونی از طریق اداره ثبت انجام شود. با شکایتی که از طریق اداره ثبت انجام می‌شود، شکایت مربوطه در روزنامه‌های رسمی کشور، منتشره شده و به نوعی روال قانونی آن نیز اجرا می‌گردد.

از زمان انتشار آگهی مربوطه در روزنامه، به مدت 30 روز برای شاکی فرصت داده شده است که هرگونه شکایت و اعتراضی در این زمینه داشته باشد، اعلام کند. چنین شکایاتی در اداره ثبت شرکت‌ها بررسی می‌شوند.

بعد از ارائه مدارک و مستندات مربوطه از طرف شاکی، اداره ثبت شرکت، رسیدگی به شکایات را در دستور کار خود قرار می‌دهد. اداره ثبت شرکت نیز حداکثر در مدت ده روز، نتیجه شکایت را به اطلاع معترض می‌رساند.

شکایت از ثبت برند ممکن است که بعد از فرآیند به ثبت رسیدن علامت تجاری صورت گیرد. در واقع پس از آن که برندی به ثبت رسیده باشد، این امکان وجود دارد که شاکی نیز در صورت اعتراض، شکایت خود را نیز مطرح کند. رسیدگی به شکایات مرتبط با برند و علائم تجاری، بعد از آن که برندی به ثبت رسیده باشد نیز در شرایطی امکان پذیر است.

برای علامت تجاری که ثبت شده باشد، در قانون مدت زمان سه سال برای شکایت تعیین شده است. از زمانی که یک برند به طریقی ثبت شده باشد، مالک برند می‌تواند اگر اعتراضی در این زمینه داشته باشد در مهلت زمانی مزبور، شکایت و اعتراض خود را بیان کند.

در مورد شکایت از ثبت برند، قبل و بعد از آن، اگر رای به نفع شاکی صادر شود، دادگاه حکم به ثبت برند طبق درخواست شاکی می‌دهد.

در واقع نام برند طبق همان درخواستی که معترض نموده است، به ثبت می‌رسد. اما اگر رای دادگاه به نفع شاکی ثبت نشده باشد، در این صورت شاکی باید اثبات مالکیت برند را انجام دهد.

مشاوره حقوقی موارد عدم امکان ثبت برند

در شرایطی که قصد شکایت از ثبت برند را داشته باشید، شکایت شما ممکن است که از طرف مراجع ذی صلاح، رد شود. در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، به مواردی که منجر به رد شکایت از ثبت برند می‌شود، اشاره شده است.

در ماده 32 این قانون، به مواردی که امکان ثبت برند و علامت تجاری، وجود ندارد، اشاره شده است. بنابراین در صورت وجود موارد زیر، نمی‌توان برند و یا علامت تجاری را به ثبت رساند:

 1. کالاها و خدمات یک موسسه را از کالا و خدمات موسسات دیگر نتوان متمایز ساخت.
 2. برند تقاضا شده برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و یا اخلاف حسنه باشد.
 3. برند تقاضا شده برای ثبت، مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند.
 4. درخواست برای ثبت برند، عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم و یا سایر نشان‌های مملکتی و حکومتی باشد.
 5. ثبت برند درخواست شده، نام اختصاری و یا نشان رسمی متعلق به کشور و یا سازمان‌های بین‌المللی باشد.
 6. عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت و یا نام تجاری باشد که برای همان کالا و خدمات مشابه متعلق به موسسات دیگری در ایران معروف است.
 7. عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد، مشروط بر این که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.
 8. عین علامت باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق متقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

فکر و ایده

ارائه مشاوره حقوقی مالکیت معنوی

مالکیت معنوی، از آن جهت که در ارتباط با تولید و ایده افراد در مسائل مختلفی مانند آثار ادبی و هنری می‌باشد، از جهات مختلف حائز اهمیت است.

افرادی که بعد از سال‌ها تلاش و با بهره مندی از تفکرات خود اقدام به تولید و اختراع یک محصول و آثار فرهنگی و ادبی نموده‌اند، مالکیت معنوی و مادی در آثار مربوطه را دارند.

همچنین گفته شد مهم ترین موضوعی که پیرامون مالکیت معنوی مطرح شده و به صورت تخصصی برای آن مشاوره حقوقی ارائه می‌شود، برند و علائم تجاری است.

حال اگر در مورد ثبت برند، شکایت و اعتراض داشته باشید، می‌توانید در مواعد قانونی، اقدامات لازم را انجام دهید. شکایات در مورد ثبت برند، قبل و بعد از انجام فرآیند ثبت انجام می‌شود.

از آن جهت که ثبت برند و علائم تجاری و شکایت از آن، فرآیند و روال خاصی دارد، ممکن است که برخی افراد در این زمینه اطلاعات کافی نداشته باشند.

در صورتی که در مورد شکایت از ثبت برند، نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می‌توانید اقدام به اخذ وکیل نمایید یا با متخصصین حوزه حقوق تجارت در ارتباط باشید.

بنابراین برای بهره مندی از اطلاعات و مشاوره حقوقی در مورد بحث شکایت از ثبت برند و علائم تجاری، می‌توانید با سامانه مشاوره حقوقی 24 در ارتباط باشید. مشاوره حقوقی در سامانه مزبور به شکل وکیل آنلاین، حضوری و تلفنی انجام می‌شود.

وجود وکلای متخصص در امور مالکیت معنوی، یکی از دلایل اصلی بهره‌مندی از خدمات سامانه مشاوره حقوقی 24 است. بنابراین برای دریافت مشاوره حقوقی مالکیت معنوی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا