عمومی

مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه

دعاوی قضایی در ارتباط با موضوعات حقوقی و یا کیفری هستند. طبیعتا اگر یک شکایت جنبه حقوقی نداشته باشد، دارای جنبه کیفری است. رسیدگی به هر دعاویی، شرایط و تشریفات خاص خود را دارد.

در این صورت افرادی که قصد طرح دعوا قضایی را دارند، باید شرایط و مراحل ذکر شده در قانون را رعایت کنند. لازم به ذکر است که نحوه طرح دعوا حقوقی با کیفری متفاوت است. از این رو نمی‌توان مقررات مربوط به شکایات حقوقی را برای کیفری در نظر گرفت.

لازمه رسیدگی به هر دعوایی در مراجع قضایی، ارائه برگه شکایت است. تا زمانی که شکایتی به مرجع قضایی وصول نشود، عملا دادگاه‌ها هیچگونه تکلفی برای آن که به درخواست متقاضیان رسیدگی کنند، ندارند.

البته این موضوع در ارتباط با شکایات کیفری متفاوت است و در برخی از جرائم، مرجع قضایی می‌تواند حتی بدون آن که شکایتی از طرف شاکی ثبت شده باشد، اقدامات لازم جهت رسیدگی به پرونده را انجام دهد.

اما در دعاوی حقوقی طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواهان اقدام به ثبت دادخواست ننماید، دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلاف مطرح شده را ندارند. حال برای اقامه دعوا کیفری، لازمه آن تنظیم شکواییه است.

مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه شکواییه یا شکایت نامه به منظور ثبت شکایات کیفری کاربرد دارد و نحوه نگارش آن در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. به همین منظور ضروری است که در زمان تنظیم شکواییه به مقررات و نکاتی که در این قانون ذکر شده است، توجه گردد.

گفتنی است که شکواییه تنها برای شکایات کیفری تنظیم شده و برای طرح دعاوی حقوقی باید اقدام به تنظیم دادخواست نمود. در صورتی که تشریفات قانونی تنظیم شکواییه رعایت نشود، این امکان وجود دارد که مرجع رسیدگی کننده، شکایت ارائه شده را رد نماید.

واضح است که زمانی طرح شکایت کیفری انجام می‌شود که به واسطه آن جرمی رخ داده باشد. البته اثبات وقوع جرم با مرجع قضایی است و تا زمانی که جرم مشتکی عنه به اثبات نرسد، وی در وضعیت متهم بوده و نمی‌توان عنوان مجرم را برای وی در نظر گرفت.

در متن شکواییه، مشخصات شاکی و مشتکی عنه عنوان می‌شود. شاکی که اقدام به ارائه شکواییه می‌کند، باید ستون مربوط به مشخصات خود را به درستی نگارش نماید. اما قسمت مشخصات مشتکی عنه تا آن جایی که امکان آن وجود داشته و اطلاعاتی از وی در دسترس باشد، می‌بایست در برگه شکایت نامه عنوان شود.

از آن جهت که تنظیم شکواییه تشریفات خاص خود را دارد، لازم است که نگارش آنرا بر عهده وکلا متخصص در این زمینه قرار داده و یا برای این امر مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه دریافت کنید.

شکواییه چیست؟

شکواییه همانطور که از نام آن پیدا است، همان شکایت نامه است که برای آن که شکایت کیفری را در مراجع قضایی ثبت نمود، از آن استفاده می‌شود. در واقع یکی از شناخته شده ترین انواع اوراق قضایی، شکواییه است.

شکواییه در خصوص طرح دعاوی کیفری مورد استفاده قرار گرفته و به همین منظور هر فردی که بخواهد برای ثبت شکایت کیفری اقدام نماید، لازم است که ابتدا به تنظیم شکواییه بپردازد.

هر اوراق قضایی، برای نگارش آن شرایط و مقررات خاصی وجود دارد و در مورد شکواییه نیز به همین صورت است. شکواییه فرم مخصوص چاپی است که عنوان قوه قضاییه بر روی آن وجود دارد و در این صورت نشان از رسمی بودن این اوراق است.

همانطور که طرح دعاوی حقوقی، تشریفات و آیین خاص خود را دارد، اقامه دعاوی کیفری نیز مستلزم رعایت آیین خاصی است. یکی از این تشریفات همان نحوه تنظیم شکواییه است که باید مقررات ذکر شده در قانون آیین دادرسی کیفری در آن رعایت شود.

در واقع شکواییه برگه ساده نیست که صرفا با درج یک سری موضوعات مشخص بتوان برای ثبت شکایت اقدام کرد. بلکه لازم است که تمامی شرایط قانونی در نگارش شکواییه قیل از آن که شکایتی به ثبت برسد، به آن توجه گردد.

بنابراین شکواییه همان برگه متشکل از مشخصات مختلف که طرح شکایت کیفری از طریق آن انجام می‌شود. طبیعی است که از طریق شکواییه نمی‌توان برای ثبت شکایت حقوقی اقدام نمود. لازمه اقامه دعوای حقوقی، دادخواست است که نحوه نگارش آن با شکواییه متفاوت است.

گفتنی است که شرایط مربوط به چگونگی تنظیم شکواییه در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. از این رو شکواییه نویسی مطابق این ماده صورت گرفته و لازم است برای نگارش آن حتما با وکلا دادگستری که متخصص در تنظیم اوراق قضایی هستند، مشورت گرفت.

هر برگه اوراق قضایی کاربرد خاصی دارد و شکواییه نیز به همین ترتیب، برای طرح دعاوی کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته برای رسیدگی به تمامی جرام نیازی به طرح دعوا از طرف شاکی و به تبع آن ثبت شکواییه نیست.

به همین منظور غالبا در جرائم قابل گذشت، لازم است که شاکی برای آن که شکایت خود را به ثبت برساند، باید اقدام به تنظیم شکواییه نماید.

ارائه شکواییه

ثبت شکایت کیفری از طریق شکواییه

همانطور که رسیدگی به دعاوی حقوقیدر مراجع قضایی، مرتحل و شرایطی دارد، دعاوی کیفری نیز به همین صورت است و لازم است که برای اقامه آن، نکات قانونی مربوطه رعایت شود.

طرفین اصلی در دعاوی کیفری، شاکی و مشتکی عنه می‌باشد. شاکی فردی است که اقدام به طرح دعوا کیفری نموده و طبیعتا تنظیم شکواییه نیز باید توسط او انجام شود.

در واقع شاکی برای آن که ادعای خود را برای رسیدگی در مراجع قضایی مطرح کند، باید در ابتدا مبادرت به ثبت شکواییه نماید. تشریفاتی که برای ارسال شکایت کیفری و رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه صورت می‌گیرد،

با ثبت شکایت نامه‌ای است که از طرف شاکی انجام می‌شود. شکایت نامه کیفری که همان شکواییه است، باید نحوه تنظیم آن بر اساس مقررات قانونی انجام شود.

با توجه به این که برای رسیدگی یک شکایت حقوقی در دادگاه، لازمه آن نگارش دادخواست و ارسال آن به مرجع رسیدگی کننده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است، در ارتباط با شکایت کیفری باید شاکی برگه شکواییه را به درستی تنظیم و نگارش کند.

بنابراین در جرائم قابل گذشت برای ثبت شکایت کیفری، لازم است که به واسطه آن نیز شکواییه به ثبت برسد. حال در این دسته از شکایات تا زمانی که شاکی اقدام به ثبت شکواییه ننماید، قانونا دادسرا تکلیفی برای رسیدگی به شکایت کیفری را ندارد.

در سایر دعاوی کیفری، حتی در صورتی که شکایتی به ثبت نرسیده باشد و همچنین شکواییه‌ای نیز ارائه نشود، مرجع قضایی می‌تواند راسا مقدمات رسیدگی به جرم صورت گرفته را آغاز نماید.

فرم و برگه‌های خاصی که متشکل از علامت قوه قضاییه بوده که به برای ثبت شکایت کیفری صورت گرفته، به عنوان شکواییه شناخته می‌شود. بنابراین تنها استفاده و کاربرد شکواییه در ثبت دعاوی کیفری است.

قادعدتا امکان این که افراد بتوانند طرح دعاوی که مرتبط با موضوعات حقوقی است را از طریق شکواییه مطرح کنند، وجود ندارد و لازمه ثبت شکایت حقوقی، ارسال دادخواست است.

ارائه شکواییه از طرف شاکی

در دعاوی کیفری، فردی که اقدام به طرح این دعاوی می‌کند، به عنوان شاکی شناخته می‌شود. البته در دعاوی حقوقی، شخصی که اقدام به ثبت شکایت می‌کند، از آن به عنوان خواهان یاد می‌شود. حال طرفی که شکایت کیفری علیه او انجام می‌شود، مشتکی عنه نامیده می‌شود.

بر اساس آن چه که در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان شده است، بزه دیده‌ای که درخواست تعقیب کیفری مرتکب را نماید، شاکی نامیده می‌شود و بزه‌دیده نیز شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.

در دعاوی کیفری، شاکی همان فردی است که جرم علیه او واقع شده و برای احقاق حق و حقوق خود اقدامات لازم برای ثبت شکایت کیفری را انجام می‌دهد.

شاکی همانطور که از نام آن پیدا است، فردی که قصد ثبت شکایت را داشته و در این صورت رسیدگی به شکایت وی در دادسرا از طریق شکواییه انجام می‌شود.

در واقع شکواییه‌ای که توسط شاکی به ثبت می‌رسد، بدین معناست که شاکی رسیدگی به جرم و تخلف صورت گرفته را از مقام تعقیب درخواست می‌کند. مقام تعقیب نیز تقریبا در تمامی جرائم دادسرا است که البته رسیدگی مقدماتی در برخی از جرائم توسط دادگاه انجام می‌شود.

از آن جهت که در دعاوی کیفری، وقوع جرم مستقیما علیه شاکی انجام شده است، ارائه شکواییه نیز به این منظور انجام می‌شود که مرجع قضایی، اقدامات لازم برای رسیدگی به خواسته شاکی را انجام دهد.

ارائه شکواییه از طرف شاکی این مفهوم را دارد که شاکی از دادسرا تقاضا می‌کند که اقدام به رسیدگی نسبت به جرم صورت گرفته را انجام دهد.

مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه جرایم قابل گذشت

جرائم قابل گذشت و ارسال شکواییه

یک جرم می‌تواند قایل گذشت و غیر قابل گذشت باشد. بسته به این که جرمی قابل گذشت بوده و یا نباشد، نحوه رسیدگی به آن در مراجع قضایی ممکن است که تفاوت داشته باشد. البته نمی‌توان در این زمینه تفاوتی را در مورد تشریفات قانونی رسیدگی به شکایت در نظر گرفت.

رسیدگی به جرائم قابل گذشت، مستلزم ارائه شکایت نامه است. تا زمانی که شکایت نامه‌ای برای این قبیل جرائم ارسال نگردد، دادسرا نمی‌توانند رسیدگی به شکایت مربوطه را از سر بگیرند. اما این رویه در جرائم غیر قابل گذشت متفاوت است و در این دسته از شکایات، در صورتی که حتی شاکی شکایتی را به ثبت نرساند، مرجع قضایی در صورت اطلاع پیدا کردن از وقوع جرم، می‌تواند رسیدگی به پرونده را در دستور کار خود قرار دهد.

طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود. بنابراین موضوع شکایت کیفری اگر در ارتباط با جرائم قابل گذشت باشد، ارسال شکواییه ضروری است.

این دسته از شکایات تا زمانی که شاکی اقدام به ثبت شکواییه نکند، امکان رسیدگی در مراجع قضایی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، اقامه دعوا کیفری از حیث شرایط عمومی از طرف دادستان انجام می‌شود و این موضوع از حیث خصوصی بر عهده شاکی است.

تنظیم شکواییه چه کارآیی دارد؟

شکواییه نوعی اوراق قضایی است و نحوه نگارش و تنظیم آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. اوراق قضایی انواع مختلفی دارد و شکواییه تنها یکی از آن می‌باشد. اوراق دیگری مانند دادخواست، لایحه و اظهارنامه نیز جز پرکاربردترین اوراق قضایی به شمار می‌رود.

در مورد این موضوع که تنظیم شکواییه چه کارایی دارد، باید گفت که اصلی‌ترین و تنها‌ترین کارایی شکواییه برای طرح دعاوی کیفری است.

در واقع ثبت شکایت کیفری از طریق شکواییه انجام می‌شود. افرادی که قصد دارند که اقدام به طرح دعوا کیفری کنند، لازم است که ابتدا برای نگارش شکواییه اقدامات لازم را انجام دهند.

در برگه شکواییه، موضوعات مرتبط با شکایت کیفری، مطرح می‌شوند. در این صورت لازم است که شاکی به منظور ارسال شکایت خود، برگه شکواییه را به درستی تکمیل کند. لازم به ذکر است که هر اوراق قضایی، در مورد اقامه دعوا و مراحل دادرسی، کارایی خاصی دارند کاربرد اصلی شکواییه در ارتباط با ثبت شکایت کیفری است.

دادخواست برای طرح دعوا حقوقی مورد استفاده قرار گرفته که البته شیوه تنظیم آن با شکواییه متفاوت است. لایحه برای دفاع از حقوق موکلین تنظیم شده و غالبا در جریان مراحل دادرسی و یا پیش از شروع رسیدگی تقدیم دادگاه می‌شود.

اظهارنامه نیز عموما قبل از آن که شکایتی در مرجع قضایی به ثبت برسد، تنظیم و ارسال شده و به طور کلی قبل از آن که شاکی اقدام به طرح دعوا کند، می‌تواند اظهارنامه تنظیم نماید.

شیوه قانونی نگارش شکواییه

بعد از آشنایی با شکواییه و کارایی آن، حال لازم است که نحوه تنظیم این اوراق قضایی بر اساس آنچه که در قانون عنوان شده است، مورد بررسی قرار گیرد.

لازمه آغاز رسیدگی به فرآیند شکایات و دعاوی مختلف، ارائه شکایت نامه است. شکایت برحسب حقوقی و یا کیفری بودن آن، نحوه تنظیم و اقامه خاص خود را دارد.

به طور کلی برای آن که بتوان دعوا و شکایتی را در مراجع قضایی مطرح نمود، لازم است که روال قانونی و تشریفات آن به درستی رعایت شود.

طرح دعاوی کیفری نیز تشریفات و آیین خاص خود را داشته و در این صورت شاکی باید در زمان ثبت شکایت خود نیز تمامی اصول و فرآیند مربوطه را رعایت کند.

یکی از اصول کلی در طرح دعاوی کیفری، ارائه شکایت نامه است. ارائه شکایت نامه در دعاوی کیفری به طریق شکواییه انجام می‌شود. همانطور که شیوه نگارش دادخواست در طرح دعاوی حقوقی، آیین خاصی دارد، تنظیم شکواییه نیز به همین صورت بوده و لازم است که تنظیم آن نیز بر طبق اصول تعیین شده انجام شود.

در هر صورت نحوه تنظیم شکواییه در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ذکر شده است که نکات و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین موارد زیر باید در برگه شکواییه عنوان شود:

  • الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی
  • ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
  • پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
  • ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
  • ث- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

در برگه شکواییه، موارد فوق وجود دارد که لازم است تا شاکی این قسمت‌ها را در فرم مربوطه پر کند. عدم تکمیل صحیح موارد مندرج در شکواییه منجر می‌شود تا دادسرا شکایت ثبت شده را رد کند.

رد شکواییه علاه بر آن که ضرر و زیان فراوانی را به شاکی از قبیل هدر رفتن زمان شکایت و هزینه دادرسی وارد می‌کند، باعث می‌شود تا دیگر دسترسی به متهم دشوار شود.

در واقع با مطلع شدن متهم از شکایت ثبت شده، وی خود را در مکانی مخفی نموده و در این صورت نحوه رسیدگی به پرونده نیز دچار مشکلاتی می‌شود.

در مورد نگارش شکواییه، ارائه مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه به صورت تخصصی انجام می‌شود و با اطلاعاتی که شخص مشاور ارائه می‌دهد، می‌توانید شخصا شکواییه را تنظیم نمایید.

امضای شکواییه

مشاوره حقوقی برای تنظیم شکواییه

مواردی که لازم است در برگه شکواییه به آن توجه شده و توسط شاکی یا وکیل او تنظییم شود، اشاره شد، حال این امکان وجود دارد که برای هر کدام از بخش‌های شکواییه نیز مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه ارائه شود.

به طور کلی می‌توانید تنظیم شکواییه را بر عهده وکیل داگستری قرار داده و یا این که جهت نگارش آن نیز مشاوره حقوقی اخذ کنید. اگر تمایلی برای آن که تنظیم شکواییه را بر عهده وکیل قرار دهید، می‌توانید به منظور نگارش هر کدام از بخش‌های شکواییه، مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه دریافت کنید.

در جلسه مشاوه به طور کامل، نحوه نگارش شکواییه به شما آموزش داده می‌شود که چطور بتوانید یک شکواییه مناسب که نمامی اصول و قواعد در آن رعایت شده باشد را نیز تنظیم نمایید. اما در این بخش به طور خلاصه، به بررسی نگارش هر کدام از قسمت‌های شکواییه می‌پردازیم.

نگارش ستون مشخصات شاکی

همانطور که در نگارش دادخواست، ابتدا اولین موردی که باید نگارش شود، مشخصات خواهان است، در شکواییه نیز به همین صورت بوده و لازم است تا شاکی ابتدا ستون مربوط به اطلاعات شاکی که همان مشخصات او است را نگارش کند.

اطلاعاتی که در این ستون نوشته می‌شود، شامل مشخصات هویتی شاکی بوده که طبیعتا مشخصات این بخش باید بدون اشکال نوشته شود.

با توجه به این که طرح دعوا کیفری توسط شاکی انجام شده و ارائه شکواییه نیز توسط او انجام می‌شود، حتما باید ستون مربوط به مشخصات شاکی در برگه شکواییه به درستی تکمیل گردد. با ایناوصاف عدم درج مشخصات صحیح در قسمت مشخصات شاکی می‌تواند منجربه رد شکایت نامه شود.

در قانون آیین دادرسی کیفری، به تمامی اطلاعات و مشخصاتی که مورد نیاز شاکی است، اشاره شده و در این صورت لازم است که مشخصات این ستون به طور کامل نگارش شود.

مشخصات از قبل نام و نام خانوادگی، وضعیت تاهل و تحصیلی و محل افامت و سایر اطلاعات دیگر در ستون شاکی نوشته می‌شود.

نگارش ستون موضوع شکایت و تاریخ و محل وقوع جرم

بعد از آن که ستون مربوط به مشخصات شاکی، تکمیل شد، حال نوبت به تکمیل ستون موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم می‌رسد. در مورد موضوع شکایت باید گفت که شاکی ملزم به تکمیل این بخش از شکواییه نبوده و می‌تواند شکواییه را بدون آن که موضوعی برای آن تعیین شده باشد، ارائه کند.

در واقع حتی اگر شاکی در برگه شکواییه نیز موضوع شکایت را تعیین نموده باشد، این مسئله برای مرجع قضایی اعتبار ندارد.

در واقع دادسرا بر اساس موضوع شکایتی که شاکی اعلام کرده است، اقدام به بررسی دعوا نمی‌کند. بنابراین دادسرا بر اساس شواهد موجود و تحقیقاتی که انجام می‌دهد، عنوان اتهامی را تعیین می‌کند. گفتنی است این امکان وجود دارد که موضوع شکایت تعیین شده توسط شاکی با موضوعی که توسط دادسرا تعیین شده است، تفاوت داشته باشد.

به طور مثال عنوان اتهامی از سوی شاکی در شکواییه، کلاهبرداری عنوان شده باشد اما موضوع شکایت و عنوانی که در برگه شکواییه تعیین شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

علاوه بر موضوع، لازم است که اطلاعات مربوط به تاریخ و محل وقوع جرم نیز در شکواییه نوشته شود. نگارش این بخش از ستون شکواییه، ضروری است و تعیین تاریخ و محل وقوع جرم، رسیدگی توسط مرجع قضایی را تسهیل می‌کند.

نگارش ستون دلایل و ضمائم

گام بعدی در نگارش شکواییه، تکمیل ستون دلایل و ضمائم است. این بخش مربوطه به دلایل و مدارکی است که توسط شاکی عنوان می‌شود.

با توجه به که طرح شکایت و ارائه شکواییه، از طرف شاکی انجام شده و وی مدتی است که جرمی از جانب مشتکی عنه علیه او وارد شده است، در این صورت شاکی به کمک دلایل ارائه شده می‌تواند ادعای خود را به اثبات برساند.

تا زمانی که جرم صورت گرفته به اثلات نرسد، اصل بر برائت متهم بوده و در این صورت شاکی برای آن که بتواند جرم مشتکی عنه را ثابت کند، لازم است که دلایلی را در این زمینه ارائه نماید.

ادله اثبات دعوا در دعاوی کیفری شامل شهادت شهود، اقرار، سوگند و علم قاضی است. جدای از این موارد، اسناد و مدارکی که موجود است نیز باید برای به اثبات رسیدن ادعای شاکی ارائه گردد.

لازم به ذکر است که امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز توسط شاکی وجود دارد. در این صورت اگر در خلال وقوع جرم، خساراتی را به شاکی وارد شود، می‌تواند آن را در برگه شکواییه ذکر نماید.

البته اگر مطالبه ضرر و زیان در شکواییه عنوان نشود، شاکی می‌تواند بعدا این مسئله را در قال ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی مطالبه کند.

مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه تخصصی

نگارش ستون مشخصات مشتکی عنه

با توجه به این که شکایت علیه مشتکی عنه مطرح شده و او در واقع متهم پرونده است، مشخصات وی نیز در برگه شکواییه ذکر می‌گردد.

ذکر مشخصات مشتکی در صورتی که شاکی اطلاعاتی از او نداشته باشد، ضروری نیست اما اگر شاکی مشتکی عنه را بشناسد، برای تسهیل در روند رسیدگی به پرونده لازم است که اطلاعات وی نیز در برگه شکواییه نوشته شود.

دریافت مشاوره حقوقی تخصصی تنظیم شکواییه

ارائه مشاوره حقوقی تنها پیرامون طرح دعاوی قضایی مطرح نمی‌شود، بلکه در ارتباط با تنظیم اوراق قضایی نیز مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری داده می‌شود.

در ارتباط با نوشتن شکواییه نیز در سامانه مشاوره حقوقی 24 به صورت تخصصی مشاوره حقوقی ارائه می‌شود. به همین منظور در ارتباط با دعاوی کیفری اگر قصد نگارش شکواییه را دارید، می‌توانید از خدمات این سامانه استفاده کنید.

با توجه به این که در جرائم قابل گذشت، لازم است که برای رسیدگی به دعاوی کیفری، شکواییه ارائه می‌شود، به همین منظور باید نگارش متن شکواییه به بهترین شکل ممکن انجام شود. گفتنی است که علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی آنلاین یا تلفنی، مشاوره حقوقی 24 می‌تواند کلیه فرآیند مربوط به تنظیم شکواییه را نیز انجام دهد.

در هر صورت برای ثبت سفارش تنظیم شکواییه و ارائه مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه پیرامون آن، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا