عمومی

مشاوره حقوقی توهین

همانطور که مال مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، آبرو و شخصیت آن‌ها نیز دارای اهمیت است. احترام به حقوق یکدیگر در جامعه جز وظایف شهروندی محسوب می‌شود، اما افراد زیادی هستند که نوجه خاصی نسبت به این موضوع نداشته و حقوق همدیگر را پایمال می‌کنند.

احترام گذاشتن به مسائل آبرو و حیثیت افراد، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در این صورت رعایت مقررات وضع شده برای همه، جنبه الزام آور دارد. در شرایطی که افراد، با انجام رفتارهایی منجر به بی آبرویی افراد دیگر می‌شوند، قانونگذار برای آن‌ها رفتار مجرمانه تعیین نموده است.

جان افراد که اگر منجر به سلب حیات گردد، منجر به بروز رفتار مجرمانه قتل شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده است. همچنین انجام تخلفاتی علیه اموال دیگران نیز می‌تواند جرم محسوب شود. علاوه بر این مسائل، عدم رعایت حقوق افراد به حیثیت و آبرو آن‌ها در شرایطی نیز می‌تواند جرم به شمار رود.

در هر صورت احترام متقابل به آبرو و شخصیت افراد مختلف در قانون به آن توجه ویژه شده است و نقض آن می‌تواند در قالب جرم توهین صورت گیرد و نیاز به مشاوره حقوقی توهین به وجود بیاید. توهین در قانون جرم انگاری شده و رفتاری است که منجر به صدمه وارد شدن حیثیت و شخصیت افراد می‌شود.

از این لحاظ می‌توان توهین را جرم در نظر گرفت که در قانون، مجازات برای آن تعیین شده است. مجرمانه بودن رفتار توهین، برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

البته نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورهای دنیا، توهین به عنوان یکی از جرائم شناخته شده محسوب شده و مجازات سختگیرانه‌ای نیز برای آن تعیین شده است.

از آن جهت که توهین منجر به آسیب دیدن آبرو افراد نیز مشخص می‌شود، قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است. این که افرادی به وفور به عموم مردم توهین و فحاشی می‌کنند، باید بدانند که رفتارشان طبق قانون جرم محسوب می‌شود.

لارم به ذکر است که در قانون، شیوه‌های مختلفی از توهین بیان شده است که اگر توهین به اشخاص عادی و توهین نسبت به اشخاص دارای مقام رسمی صورت گیرد، میزان مجازات آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

بنابراین چنانچه با جرم توهین مواجه شدید و شخصی به شما فحاشی نمود و در این صورت قصد شکایت از او را دارید، می‌توانید مشاوره حقوقی بگیرید. حال در مورد انواع شیوه‌های ارائه مشاوره حقوقی توهین در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

جرم توهین چیست؟

اگر به قانون مجازات اسلامی نگاهی بیاندازید، انواع مختلفی از جرائم عنوان شده است و هر کدام دارای مجازات مشخصی نیز می‌باشند. جرائم بر حسب نوع رفتار مجرمانه به انواع مختلفی دسته بندی می‌شوند.

یک جرم می‌تواند به اموال دیگران لطمه وارد نماید و در این صورت در زمره جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. حال جرم دیگری سبب سلب حیات شده و نوعی در دسته بندی جرائم جنایی قرار می‌گیرد.

توهین نیز در قانون به عنوان جرمی شناخته می‌شود که نتیجه آن، لطمه وارد کردن به حیثیت و آبرو افراد است. معنای لغوی توهین، خوارد شمردن، حقیر و سبک داشتن و مفاهیمی از این قبیل است.

البته معنای حقوقی توهین از معنای لغوی آن نیز دور نیست و فردی که اقدام به توهین می‌کند، در واقع طرف مقابل خود را خفیف دانسته و منجر به کسر شان او نیز می‌گردد.

شاید برای برخی از اشخاص این که حیثیت دیگران آیب ببیند، اهمیت خاصی ندارد و از این حیث، به صورت مکرر اقدام به توهین و فحاشی می‌کنند. اما باید تذکر خاصی به آن دسته از افرادی که به دلایل مختلف مرتکب جرم توهین می‌شوند، داده شود تا از انجام این رفتارها خودداری کنند؛ در غیر این صورت عواقب جبران ناپذیری در انتظار آن‌ها خواهد بود.

گفتنی است که در قانون، تعریف صریح و مشخصی از توهین نشده است و تنها در یکی از مواد مرتبط با این جرم، توهین را به کار بردن الفاظ رکیک و ناپسند توصیف نموده است. البته می‌توان توهین را نوعی رفتار وهن آور در نظر گرفت که اعمال آن سبب کسر شان و بی اعتبار شخصیت افراد می‌گردد.

افرادی که اقدام به استعمال الفاظ رکیک به دیگران می‌کنند، تحت شرایطی مرتکب جرم توهین شده اند. البته در مواقعی نیز می‌توان استعمال الفاظ رکیک را تحت عنوان مجرمانه قذف نیز در نظر گرفت.

جرم توهین نیز مانند سایر جرائم، دارای عناصر سه گانه جرم است و برای تحقق آن باید این عناصر وجود داشته باشند. به همین منظور در ادامه مطلب به بررسی عناصر جرم توهین می‌پردازیم.

عناصر جرم توهین

بررسی عناصر جرم توهین

در بخش قبل، به این عنوان پرداخته شده که جرم توهین چیست، حال برای آشنایی بیشتر با جرم توهین، لازم است که عناصر سه گانه آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

جدای از این که هر رفتاری را می‌توان در صورتی جرم تلقی نمود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، لازم است تا هر سه عنصر جرم نیز تحقق پیدا کند. لازمه تحقق یافت جرم، وجود عناصر سه گانه آن است.

این عناصر سه گانه در جرم توهین و سایر جرائم شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است. در ادامه به صورت مجزا، عناصر سه گانه جرم توهین را بررسی می‌کنیم.

عنصر قانونی جرم توهین

همانطور که گفته شد، توهین، جرمی است که در آن افرادی اقدام به استعمال الفاظ رکیک و ناپسند می‌کنند. توهین به افراد جز جرائه علیه شخصیت معنوی تعریف شده است و با توهین به دیگران در واقع شخصیت معنوی آن‌ها لطمه پیدا می‌کند.

در جامعه ما به دفعات مختلف، شاهد آن هستیم که افراد اقدام به توهین به یکدیگر می‌نمایند و در این صورت مرتکب جرم توهین نیز می‌شوند.

یکی از عناصر سه گانه جرم، عنصر قانونی است که بیان کننده این است که جرم مورد نظر در قانون شرایط آن عنوان شده است. البته اگر شرایط و مجازات رفتاری در قانون عنوان نشده باشد، علی الاصول نمی‌توان رفتار مربوطه را جرم تلقی نمود.

بنابراین با توجه به این که مجازات جرم توهین در قانون بیان شده است، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، می‌توان توهین را رفتاری مجرمانه در نظر گرفت.

حال عنصر قانونی جرم توهین، مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی است که این مواد از قانون مجازات به شرایط کلی جرم توهین پرداخته است.

البته ماده 619 قانون مجازات اسلامی که بیان کننده توهین به زنان و کودکان در معابر عمومی است نیز می‌تواند به عنوان عنصر قانونی توهین نیز به شمار رود.

عنصر مادی جرم توهین

عنصر دیگری که برای جرم توهین وجود دارد، عنصر مادی است. عنصر مادی در تمامی جرائم اختصاص به رفتار ارتکابی جرم دارد.

حال عنصر مادی جرم توهین نیز در ارتباط با استعمال الفاظ رکیک و توهین آمیز است و فردی که به دیگران توهین نموده و او را مورد فحاشی خطاب می‌دهد، در واقع عنصر مادی جرم را انجام داده است.

عنصر مادی جرائم می‌تواند به صورت فعل و یا ترک فعل باشد که در مورد جرم توهین، عنصر مادی با فعل تحقق می‌یاید. در واقع لازم است تا برای تحقق این عنصر از جرم توهین، فحاشی به دیگران صورت گیرد.

ارتکاب جرم توهین می‌تواند با استفاده از الفاظ رکیک انجام شود و در این صورت می‌توان گفت که با به کاربردن عنوان توهین آمیز می‌توان جرم توهین را برای انجام دهنده در نظر گرفت.

گفتنی است که نوع مجازات نسبت به توهین به افراد عادی و افراد دارای مقام رسمی متفاوت است. در واقع قانونگذار، مجازاتی که برای توهین به اشخاص عادی را در نظر گرفته است را با مجازات توهین به افراد دارای مقام رسمی، مجزا از هم در نظر گرفته است.

در هر صورت اگر فردی اقدام به اهانت به دیگران کند، مرتکب جرم توهین شده و اعمال عنصر مادی جرم نیز صورت گرفته است. در این صورت می‌توان از چنین اشخاصی نیز به دلیل مرتکب شدن جرم توهین، طرح دعوا کیفری نمود.

عنصر معنوی جرم توهین

عنصر معنوی و یا روانی در کلیه جرائم، این مفهوم را دارد که به معنای قصد و نیت انجام دهنده جرم است. زمانی جرم تحقق پیدا می‌کند که مرتکب برای انجام آن، سوء نیست داشته باشد. میل و قصد باطنی در ارتکاب جرم جز معیار اساسی در تحقق یافتن جرم به شمار می‌رود.

این موضوع در مورد جرم توهین نیز صدق می‌کند و لازم است تا برای تحقق این جرم، مرتکب سوء نیت نیز داشته باشد. سوء نیست در جرم توهین، لازمه آن استعمال الفاظ رکیک همراه با قصد باطنی است.

اگر ثابت شود که توهین کننده، قصدی برای آن که به دیگران توهین کند، نداشته باشد و این رفتار بر اساس اجبار و یا اکراه انجام شده باشد، جرم توهین انجام صورت نگرفته است.

در واقع اگر فردی در حالت طبیعی خود نبوده و به دلیل مصرف بیش از اندازه مشروبات الکی به دیگران، اقدام به توهین به اشخاص دیگر شود، می‌توان بر اساس موضوع موارد رافع مسئولیت کبفری، برای انجام دهنده عنوان مجرمانه نیز در نظر نگرفت.

با توجه به این که چنین شخصی به جهت آن که در وضعیت هوشیاری و ارادای این عمل را انجام نداده است، عنوان مجرمانه توهین را نمی‌توان برای وی در نظر گرفت.

عنصر روانی جرم توهین، در شرایطی نمود پیدا می‌کند که توهین کننده، قصد و هدف او از ارتکاب توهین، لطمه وارد کردن به حیثیت و شخصیت طرف مقابل باشد.

بنابراین تمامی عناصر سه گانه جرم توهین مورد بررسی قرار گرفت و لازم است تا برای آن که تحقق این جرم به اثبات برسد، هر سه عنصر تحقق پیدا کند. در صورتی که به طور مثال، عنصر قانونی و مادی توهین انجام شود، اما تحقق عنصر معنوی انجام نگیرد، نمی‌توان رفتار صورت گرفته را به عنوان جرم توهین در نظر گرفت.

مشاوره حقوقی توهین به مقامات

سوالات رایج در مشاوره حقوقی توهین

ارائه مشاوره حقوقی، در مورد انواع گوناگونی از دعاوی قضایی انجام شده و محدودیتی در مورد این موضوع وجود ندارد. مشاوره حقوقی توهین نیز در دسته‌بندی مشاوره حقوقی کیفری قرار دارد. در واقع یکی از دعاوی کیفری که امکان ارائه مشاوره برای آن به صورت تخصصی وجود دارد، توهین است.

سوالاتی ممکن است در رابطه با جرم توهین داشته باشید که در این صورت می‌توانید از طریق مشاوره حقوقی، پاسخ چنین سوالاتی را دریافت کنید.

افرادی که اقدام به اخذ مشاوره حقوقی در مورد جرم توهین می‌کنند، عمدتا افرادی هستند که جرم توهین علیه آن‌ها واقع شده و یا این که مرتکب جرم توهین شده‌اند و در این صورت در مورد میزان مجازات جرم سوالاتی را مطرح می‌کنند.

در هر صورت سوالاتی رایجی که عموما در مشاوره حقوقی توهین مطرح می‌شود، به شرح زیر است:

  1. اگر هر لفظ رکیک و ناپسندی را به دیگران نسب دهیم، مرتکب جرم توهین شده‌ایم؟
  2. تحقق جرم توهین در چه شرایطی انجام می‌شود؟
  3. مجازات جرم توهین چیست؟
  4. در قانون توهین به مقامات مسئول دارای چه مجازاتی است؟
  5. مجازاتی که قانونگذار برای جرم توهین به زنان و کودکان در معابر عمومی در نظر گرفته است، چه می‌باشد؟
  6. اگر شوهری به همسر خود توهین کند، آیا امکان تعقیب کیفری وی به دلیل ارتکاب جرم توهین وجود دارد؟
  7. توهین در فضای مجازی نیز جرم محسوب می‌شود؟
  8. چگونه می‌توان علیه فردی که اقدام به توهین نموده است، طرح دعوا کیفری نمود؟

موارد ذکر شده، بخش عمده ای از سوالاتی هستند که در مشاوره حقوقی مرتبط با دعاوی توهین مطرح می‌شوند. پاسخ به سوالات مزبور به طور کامل و با بررسی ابعاد حقوقی در جلسات مشاوره داده می‌شود.

به دلیل اهمیت بالایی که دعاوی کیفری دارند، هر موضوع و عنوانی که جنبه مجرمانه داشت، لازم است تا برای بررسی آن، مشاوره حقوقی دریافت شود.

مشاوره حقوقی مجازات جرم توهین

یکی از موضوعاتی که همواره در مشاوره حقوقی به آن پرداخته می‌شود، میزان مجازات جرم توهین است. برای بررسی مجازات توهین باید گفت که در قانون مجازات توهین ساده با توهین مشدد متفاوت است.

توهین ساده همان توهین به افراد عادی است و توهین مشدد، شامل توهین به افراد دارای مقام رسمی می‌باشد. زمانی که مشاوره حقوقی دریافت کنید، بررسی مجازات جرم توهین با ابعاد مختلف حقوقی انجام می‌شود اما در این بخش به طور کلی، مجازات توهین را نیز بیان خواهیم نمود.

مجازات توهین ساده و یا همان توهین به اشخاص عادی جامعه، مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی است. طبق این ماده، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، در صورتی که موجب حد قذف نباشد، دارای مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. این مجازات برای توهین به افراد عادی در قانون تعیین شده است.

مجازات توهین از نوع مشدد که شامل توهین به اشخاص حقوقی و یا اشخاصی که مقام رسمی در کشور دارند، در ماده 609  قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.

این ماده عنوان می‌کند که هر کس با توجه به سمت، به یکی از روسا سه قوه، معاون رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارتخانه، کارکنان شرکت و موسسات دولتی و شهرداری، توهین کند، به مجازات سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

مجازاتی که در قانون برای جرم توهین در نظر گفته شده است، طبق موارد مزبور می‌باشد اما با توجه به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری، برخی از مجازات جرم توهین تغییر پیدا کرده است که در بخش بعدی به بررسی آن می‌پردازیم.

مشاوره حقوقی مجازات توهین

مشاوره حقوقی تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری در مجازات جرم توهین

درسال 99 که قانون کاهش حبس تعزیری، به تصویب رسید، میزان مجازات تعداد قابل توجهی از جرائم تغییر پیدا کرد که جرم توهین نیز مشمول چنین تغییراتی قرار گرفت. در بخش قبل به انواع مجازات توهین پرداخته شد و مجازات توهین ساده و مشدد مورد بررسی قرار گرفت.

در بند ج ماده 1 قانون کاهش حبس تعزیری، عنوان شده است که مجازات جرم توهین در ماده 608 قانون مجازات اسلامی، تبدیل به جزای نقدی درجه شش شده است. بدین صورت مجازاتی ذکر شده در ماده 608، تغییر پیدا نموده و مجازات قبلی در حال حاضر اجرا نمی‌شود.

جزای نقدی درجه شش، از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال است. بنابراین مجازات توهین طبق قانون کاهش، همین میزان جزای نقدی ذکر شده است.

اما مجازات توهین که در ماده 609 قانون مجازات بیان شده است، تغییراتی در آن اعمال نگردیده است. در واقع  مجاراتی که پیش از قانون کاهش حبس تعزیری عنوان شده است، در حال حاضر نیز همان مجازات در نظر گرفته می‌شود.

مشاوره حقوقی مجازات جرم توهین در فضای مجازی

گسترده شدن فعالیت در فضای مجازی، در عین حال که مزایا فراوانی دارد، می‌تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد. معایب اینگونه فضاها، گسترش بروز انواع مختلفی از جراوم است. یکی ازجرائمی که به وفور شاهد آن در فضای مجازی هستیم، توهین است.

یکی از سوالات متداولی که در مشاوره حقوقی توهین مطرح می‌شود، این است که توهین در فضای مجازی نیز جرم محسوب شده و آیا قابل پیگیری است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که توهین در فضای مجازی نیز می‌تواند عنوان مجرمانه نیز داشته باشد و طبق قانون، جرم محسوب می‌شود. مجازات جرم توهین در فضای مجازی، در صورت وجود شرایط ماده 16 قانون جرائم رایانه، اعمال می‌شود. بنابراین مجازات توهین طبق این ماده، حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی 5 تا 45 میلیون ریال یا هر دو آن‌ها است.

البته امکان اعمال مجازات ماده 608 قانون مجازات اسلامی برای جرم توهین در فضای مجازی نیز وجود دارد. اما علی الاصول به دلیل آن که جرم در فضای مجازی رخ داده است، همان قانون جرائم رایانه‌ای برای مجازات این جرم اجرا می‌شود.

مشاوره حقوقی مجازات توهین در اماکن عمومی

موضوع اصلی جرم توهین و مجازات تعیین شده برای آن در قانون، مشمول مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی است. اما نوع دیگری از جرم توهین که در ماده 619 قانون مجازات به آن اشاره شده است، توهین در اماکن عمومی و یا این که توهین به زنان و اطفال و ایجاد مزامت برای آن‌ها در این شرایط است.

در واقع قانونگذار برای توهین به رنان و اطفال و همچنین توهین در معابر عمومی نیز مجازات جداگانه‌ای نیز وضع کرده است.

حال طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی، هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض و یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، با با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آن‌ها توهین کند، مجازات حبس از 2 تا 6 ماه و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

در مورد این سوال ممکن است مطرح شود که اگر فردی در اماکن عمومی به افراد دیگر توهین کند، مجازات ماده 608 یا مجازات ماده 619 قانون مجازات اسلامی برای او اجرا می‌شود؟ در جلسه مشاوره حقوقی، پاسخ به این سوال به طور کلی داده می‌شود و لازم است تا اقدام به دریافت مشاوره نمایید.

مشاوره حقوقی شکواییه توهین

مشاوره حقوقی نحوه طرح دعوا توهین

توهین نوعی جرم است و طرح دعاوی کیفری، دارای مراحل خاصی می‌باشد. امکان ارائه مشاوره حقوقی برای تمامی مراحل طرح دعوا جرم توهین وجود دارد و در این صورت می‌توانید تمامی فرآیند شکایت را از طریق مشاوره‌های حقوقی با وکیل تلفنی یا حضوری انجام دهید.

به طور کلی برای آن که بتوانید اقدام به طرح دعوا با موضوع جرم توهین نمایید، کافی است که ابتدا شکایت نامه تنظیم نموده و برای ثبت آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

پرونده برای رسیدگی ابتدایی و انجام تحقیقات مقدماتی، به شعب دادیاری و یا بازپرسی دادسرا ارجاع داده می‌شود. بعد از آن که تحقیقات مقدماتی جرم انجام گرفت و ثابت شده که مشتکی عنه، مرتکب جرم توهین شده است، پرونده با صدور قرار کیفرخواست، به دادگاه کیفری صالح ارسال می‌گردد.

مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه توهین

توهین از جمله جرائم قابل گذشت است و طبق قانون، برای رسیدگی به این جرم در مرجع قضایی، بایستی شکایتی از طرف شاکی خصوصی تنظیم شود. در واقع دادسرا بدون آن که شکایتی در این زمینه از طرف شاکی تنظیم شده باشد، اقدام به رسیدگی به پرونده نمی‌کند.

برای ثبت شکایت هر دعوای کیفری، لازم است تا شکواییه‌ای در این زمینه ارائه گردد. نحوه تنظیم شکواییه، نیازمند داشتن مهارت خاص حقوقی و همچنین قواعد شکواییه نویسی است. نکات مربوط به نگارش شکواییه در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده است که برای تنظیم شکواییه توهین نیز باید این موارد لحاظ شود.

با این اوصاف، می‌توانید مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه توهین دریافت کنید که سامانه مشاوره حقوقی 24 این امکان را برای شما فراهم کرده است. گفتنی است که این سامانه می‌تواند به صورت تخصصی کلیه فرآیند تهیه و تنظیم شکواییه مرتبط با جرم توهین را نیز انجام دهد.

ارائه بهترین مشاوره حقوقی پیرامون جرم توهین

اگر به دنبال این هستید تا بتوانید پیرامون جرم توهین، بهترین مشاوره حقوقی را دریافت کنید، خدمات سامانه مشاوره حقوقی 24 می‌تواند انتخاب مناسبی در این زمینه باشد. مشاوره حقوقی توهین با وکیل آنلاین، تلفنی و حضوری قابل ارائه است که هر کدام از این روش‌های مشاوره، مزایا خاص خود را دارد.

گفتنی است که امکان ارائه مشاوره برای نگارش شکواییه جرم توهین نیز وجود دارد. در هر صورت برای دریافت مشاوره حقوقی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا