عمومی

مشاوره حقوقی مهریه

در مشاوره حقوقی مهریه به موضوعات مختلفی پرداخته می‌شود و با دریافت مشاوره می‌توانید با مقررات مربوط به دعاوی مهریه آشنا شوید. مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی زوجه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و همواره جز موضوعاتی است که برای آن مشاوره حقوقی اخذ می‌گردد.

خانم‌هایی که به دنبال وصول مهریه خود هستند، می‌توانند با کمک وکیل و یا استفاده از خدمات مشاوره حقوقی برای این امر اقدامات لازم را انجام دهند.

شاید برای همه افراد، شرایط دسترسی به وکیل، فراهم نباشد که در این صورت، بهره‌مندی از مشاوره حقوقی به آن‌ها پیشنهاد می‌شود.

مهریه جز شناخته شده‌ترین دعاوی خانواده به شمار می‌رود و مشاوره حقوقی که در مورد آن ارائه می‌شود، در واقع بخشی از مشاوره حقوقی خانواده به شمار می‌رود.

واضح است که مهریه تنها برای خانم‌های متاهل در نظر گرفته می‌شود و تا زمانی که عقد ازدواج صورت نگرفته باشد، عملا نمی‌توان برای مطالبه مهریه اقدام نمود.

دعاوی مهریه زمانی مطرح می‌شوند که زوج قصد پرداخت مهریه را نداشته و در این صورت زوجه می‌تواند اقدام به شکایت کند. قوانین مهریه در طی چند سال اخیر، دچار تغییرات عدیده شده است و برای این که بتوانید مهریه خود را مطالبه کنید، حتما باید از اطلاعات حقوقی کافی برخوردار باشید.

همچنین بخوانید

اگر بدون بهره‌مندی از مشاوره حقوقی و یا وکیل برای وصول مهریه، اقدام نمایید، یقینا با مشکلاتی مواجه خواهید شد.

امکان دریافت مشاوره حقوقی برای هر یک از مراحل دعاوی مهریه وجود دارد و در این صورت می‌توانید با اطلاعاتی که مشاور به شما می‌دهد، به راحتی بتوانید برای وصول مهریه اقدام کنید.

در صورتی که از عملکرد مشاور رضایت داشته باشید، می‌توانید بعد از اتمام فرآیند مشاوره، اعطای وکالت برای دعاوی مهریه به وی بدهید. در این صورت مشاور می‌تواند وکالت در دعاوی مهریه را بر عهده بگیرد.

مشاوره حقوقی مهریه در مورد موضوعی مانند اعسار نیز مطرح می‌شود. اگر توان پرداخت مهریه را نداشته باشید و دادگاه شما را محکوم به پرداخت مهریه نموده باشد، می‌توانید درخواست اعسار بدهید.

ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، مقررات و شرایط خاص خود را دارد که از طریق مشاوره حقوقی این امکان برایتان فراهم است که برای درخواست چنین موضوعی نیز اقدام کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دعاوی مهریه و مشاوره حقوقی در مورد آن در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

انواع مهریه

قبل از پرداختن به مشاوره حقوقی مهریه و شیوه ارائه مشاوره، لازم است که با انواع مهریه آشنا شویم. قانونا از زمانی که خطبه عقد جاری می‌شود، مهریه به زن تعلق پیدا می‌کند. تعیین مهریه به صورت توافقی قبل از عقد صورت می‌گیرد و در زمان عقد ازدواج، میزان آن در عقدنامه ذکر می‌شود.

بر اساس ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. این ماده بیانگر آن است که عقد نکاح، زمینه ایجاد حق مهریه برای زن است. در واقع به محض این که عقد نکاح جاری می‌شود، زن مالک مهریه می‌گردد.

بنابراین با توجه به این که زوجه مالک مهریه است، طبق مقررات مربوط به مالکیت، هرگونه تصرفی می‌توان در مال تحت مالکیت خود داشته باشد.

با توجه به این مسئله که با جاری شدن عقد ازدواج، مهریه به مالکیت زوجه در می‌آید، این امکان برای زوجه است که بتواند مهریه خود را از شوهر مطالبه کند. بنابراین شوهر نیز وظیفه دارد که بعد از عقد نکاح در صورت تعیین مهریه و مطالبه آن از طرف زوجه، اقدام به پرداخت آن کند.

گفتنی است که در عقد دائم، امکان تعیین مهریه بعد از عقد وجود دارد اما تعیین مهریه در عقد موقت باید در همان زمان عقد صورت گیرد، در غیر این صورت عقد نکاح باطل است.

حال که بحث انواع مهریه مطرح است، باید گفت که مهریه بر اساس موضوعاتی به انواع مختلفی دسته بندی می‌شود. تقسیم‌بندی مهریه طبق زمان تعیین آن و همچنین تعهد زوج در قبال پرداخت مهریه صورت می‌گیرد که در ادامه به بررسی هر کدام از آن‌ها می‌پردازیم.

مشاوره حقوقی مهریه بعد از طلاق

مهریه طبق زمان تعیین

یکی از دسته بندی انواع مهریه، بر این اساس است که مدت آن چه زمانی تعیین می‌شود. طبق رویه عرفی، علی القاعده تعیین مهریه قبل از عقد صورت می‌گیرد و زوجین به صورت توافقی بر تعیین مهریه اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

حال این امکان وجود دارد که مهریه بعد از عقد نیز تعیین شود که البته این موضوع در مورد نکاح دائم صادق است و تعیین مهریه بعد از عقد موقت منجر به بطلان آن می‌گردد.

حال به واسطه این که تعیین شدن مهریه قبل و بعد از عقد صورت می‌گیرد، انواع گوناگونی دارد که همه آن‌ها به شرح زیر است:

مهرالمسمی

یکی از انواع مهریه طبق زمان تعیین آن، مهرالمسمی است. مهرالسمی مهریه است که تنها در عقد دائم به زوجه تعلق گرفته و طرفین می‌توانند مقدار آن را قبل و بعد از عقد تعیین کنند. بر اساس قانون جدید مهریه، تا میزان 110 سکه از میزان آن در صورتی که پرداخت نشود، ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است.

مهرالمثل

نوع دیگری از مهریه، تحت عنوان مهرالمثل شناخته می‌شود. مواد مختلفی در قانون مدنی که مرتبط با مهریه از نوع مهرالمثل است، عنوان شده است.

طبق ماده 1100 قانون مدنی، در صورتی که مهرالمسمی، مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد یا مالک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت صورت سوم، مستحق دریافت مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر آن که صاحب مال اجازه نماید.

همچنین بر اساس ماده 1087 قانون مدنی، اگر در عقد دائم، مهریه تعیین نشده باشد و قبل از تراضی برای تعیین مهریه، زوجین با یکدیگر نزدیکی داشته کرده باشند، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

شرایط گوناگونی برای تعیین مهرالمثل در قانون عنوان شده است که اگر مهرالمسمی تعیین شده برای مهریه مجهول بوده و یا مالیت نداشته باشد، مهریه ای که به زوجه تعلق پیدا می‌کند، مهرالمثل است. علاوه بر این، در صورتی که قبل از تعیین مهریه، رابطه زناشویی بین زوجین صورت گرفته باشد نیز زوجه مستحق مهرالمثل است.

به موجب ماده 1090 قانون مدنی، اگر تعیین مهریه در اختیار زن داده شود، امکان تعیین بیش از مهرالمثل معین برای وی امکان پذیر نیست. لازم به ذکر است که در تعیین مهرالمثل، مواردی مانند وضعیت زندگی و خانوادگی زوجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این صورت نحوه محاسبه مهریه برای هر زن شرایط خاص خود را دارد.

مهرالمتعه

انواع مهریه بر اساس مدت زمان تعیین، تنها به موارد مزبور محدود نمی‌شود، بلکه مهرالمتعه نیز نوع دیگری از انواع مهریه به شمار می‌رود.

ماده 1093 قانون مدنی، ناظر بر مهرالمتعه است که در این زمینه بیان می‌دارد، هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. چناچه بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.

در شرایطی زوجه مستحق مهرالمتعه است که قبل از آن که مهریه تعیین شده و نزدیکی باشد، زوجین از یکدیگر طلاق بگیرند. بنابراین زوجین اگر هنوز در مورد تعیین مهریه به تراضی نرسیده و همچنین رابطه جنسی نیز بین آن‌ها برقرار نشده باشد، نوع مهریه تعلق گرفته به زوجه، مهرالمتعه است.

ماده مزبور در ادامه بیان می‌کند که چنانچه زوجین با یکدیگر نزدیکی کرده باشند و در این شرایط طلاق صورت گرفته باشد، مهریه ای که به زوجه تعلق پیدا می‌کند، مهرالمتعه است.

در تعیین مهرالمتعه، شرایط و وضعیت زندگی زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد که در مهرالمثل شاهد آن بودیم که اوضاع مالی زوجه بررسی خواهد شد.

مشاوره حقوقی انواع مهریه

مهرالسنه

مهرالسنه مهریه‌ای است که تعیین آن امروزه چندان کارایی ندارد و میزان آن برابر با مقدار مهریه دختران پیامبر است. در قانون اشاره مستقیمی به مهرالسنه نشده است و این موضوع بیشتر مبنای فقهی دارد. اگر این نوع مهریه در سند ازدواج ذکر شده باشد، زوجه می‌تواند اقدام به مطالبه آن کند.

با بررسی تمامی انواع مهریه بر اساس زمان تعیین آن، لازم است به این نکته اشاره شود مهرالمتعه و مهرالسمی در مورد ازدواج دائم مطرح می‌شود و امکان تعلق گرفتن این دو مهریه در عقد موقت به زن وجود ندارد.

دلیل آن هم این است که مهرالمتعه و مهرالمسمی را می‌توان بعد از عقد نیز تعیین کرد و با توجه به این که در ازدواج موقت باید تعیین مهریه در همان زمان عقد صورت گیرد و تعیین مهریه بعد از عقد منجر به باطل شدن آن می‌گردد، علی القاعده نمی‌توان مهرالمتعه و مهرالسمی را در عقد موقت در نظر گرفت.

مهریه بر اساس تعهد به پرداخت

بعد از بررسی مهریه از لحاظ مدت زمان تعیین آن، می‌بایست مهریه بر اساس تعهد به پرداخت نیز مورد بررسی قرار گیرد. این نوع از تقسیم بندی مهریه، اهمیت بیشتری دارد و دعاوی مهریه که مطرح می‌شوند، در ارتباط با انواع مهریه بر اساس تعهد به پرداخت هستند. تعهد به پرداخت از طرف زوج صورت می‌گیرد و در این صورت طرفین نوع مهریه برای پرداخت آن را تعیین می‌کنند.

مهریه از لحاظ تعهد به پرداخت به دو نوع مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه تقسیم می‌شود. با توجه به این که زوج متعهد به پرداخت مهریه است و از طرف دیگر نیز مهریه حق قانونی زوجه است، عمدتا زوجین در مورد تعیین نوع آن دچار اختلاف می‌شوند.

حال این که مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، چه شرایطی دارند، در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

مهریه عندالمطالبه

این نوع از مهریه، همانطور که از نام آن پیدا است، پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه صورت می‌گیرد. در صورتی که نوع مهریه به صورت عندالمطالبه، تعیین شده باشد، هر زمان که زوجه مهریه خود را مطالبه کند، زوج باید آن را بپردازد.

در این صورت می‌توان گفت که عندالمطالبه بودن مهریه، خطراتی را نیز به همراه دارد و به محض این که عقد نکاح جاری شود، زوجه این اختیار را دارد که مهریه را مطالبه نموده و زوج نیز موظف به پرداخت آن است.

حال اگر زوجه اقدام به مطالبه مهریه کند، در صورت برخورداری زوج از تمکن مالی، وی باید تمام مهریه را به صورت یک جا پرداخت کند.

اگر وی طبق حکم دادگاه محکوم به پرداخت مهریه شده باشد و در این شرایط، امکان پرداخت مهریه را نداشته باشد، می‌تواند درخواست اعسار بزند و با پذیرش چنین درخواستی از طرف دادگاه، پرداخت مهریه به صورت اقساطی امکان پذیر است.

بنابراین به محض این که عقد ازدواج جاری شد و نوع مهریه نیز به صورت عندالمطالبه، تعیین شده باشد، زوج باید تکلیف پرداخت مهریه همسر خود را مشخص کند.

مهریه عندالاستطاعه

نحوه پرداخت مهریه عندالاستطاعه متفاوت از نوع عندالمطالبه است. این نوع مهریه منوط به وضعیت و شرایط مالی زوج است. در واقع اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شده باشد، میزان استطاعت مالی مرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این صورت اگر زوجه مطالبه مهریه از نوع عندالاستطاعه کند، چنانچه شوهر توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، اجباری در این زمینه نیست.

در واقع پرداخت نمودن مهریه عندالاستطاعه، منوط به توانایی مالی زوج است. بنابراین می‌توان گفت که زوجه این امکان را نخواهد داشت که از طریق روش‌های قانونی، شوهر را برای پرداخت کردن مهریه تحت فشار قرار دهد.

حال اگر ثابت شود که زوج، توانایی مالی دارد اما از پرداخت آن خودداری می‌کند، در این صورت دادگاه شوهر را مکلف به پرداخت مهریه می‌کند که در این شرایط، وی باید تمام مهریه مطالبه شده را یک جا پرداخت کند.

در مهریه عندالمطالبه، پرداخت مهریه مشروط به این که زوج توانایی مالی داشته باشد، نیست و در هر شرایطی، شوهر باید مهریه را پرداخت کند. حال اگر شوهر امکان پرداخت مهریه را به صوزت یکجا نداشته باشد، می‌تواند درخواست اعسار بدهد و با موافقت دادگاه در نهایت پرداخت مهریه اقساطی شود.

در مهریه از نوع عندالاستطاعه، موضوعاتی مانند اعسار و تقسیط مهریه عموما مطرح نمی‌شود و نیازی به گرفتن حکم مربوطه نیست.

در مهریه عندالاستطاعه، زوجه در صورتی که بخواهد مهریه خود را وصول کند، باید تمکن مالی زوج را به اثبات برساند. تا زمانی که توانایی مالی زوج ثابت نشود، این که زن بتواند مهریه خود را مطلبه کند، بسیار دشوار است؛ زیرا شوهر به راحتی می‌تواند ادعا کند که توان پرداخت مهریه را ندارد.

به همین منظور لازم است که زوجه، لیست کلی از اموال و دارایی شوهر را تهیه کرده و آن را در اختیار دادگاه قرار دهد تا بر همین اساس، تمکن مالی وی برای دادگاه محرز شده و در نهایت او ملزم به پرداخت مهریه می‌شود.

مشاوره حقوقی مهریه در عقد

سوالات رایج در مشاوره حقوقی مهریه

مهریه به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات دعاوی خانواده محسوب می‌شود که همواره پرونده های مرتبط با آن در مراجع قضایی مطرح می‌شود. در مجتمع های قضایی خانواده، می‌توان به تعداد بالای دعاوی مهریه پی برد و این موضوع نشان از اهمیت بالای چنین دعاوی دارد.

رفع اختلافات حقوقی پیرامون دعاوی مهریه، راهکارهای مختلفی دارد که در این زمینه می‌توانید وکیل بگرید و یا از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری استفاده کنید. در مشاوره حقوقی مهریه، موضوعات و سوالات مختلفی مطرح می‌شود که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

  • چگونه می‌توان برای وصول مهریه اقدام کرد؟
  • آیا بلافاصله بعد از عقد نکاح زوجه می‌تواند مهریه را مطالبه کند؟
  • آیا امکان تعیین مهریه بعد از عقد دائم وجود دارد؟
  • تعیین مهریه بعد از عقد موقت امکان پذیر است؟
  • اگر زوج محکوم به پرداخت مهریه شده باشد و در این شرایط نتواند مهریه همسر خود را پرداخت کند، چه راهکاری برای وی وجود دارد؟
  • شرایط اعسار از پرداخت مهریه چیست؟
  • امکان پرداخت مهریه به صورت اقساطی وجود دارد؟
  • آیا عدم پرداخت مهریه منجر به زندانی شدن شوهر می‌شود؟
  • قانون جدید مهریه چه تغییراتی را در وصول و پرداخت مهریه ایجاد کرده است؟
  • ضمانت اجرای کیفری تا چه میزان از مهریه در نظر گرفته شده است؟

سوالاتی که در جلسه مشاوره حقوقی در ارتباط با دعاوی مهریه مطرح می‌شود، متعدد است و در این بخش تنها به مهم‌ترین سوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، پرداخته‌ایم.

پاسخ به این سوالات به دلیل طولانی بودن و همچنین به جهت آن که لازم است از ابعاد حقوقی، مورد بررسی قرار گیرد، در جلسه مشاوره به طور مفصل داده می‌شود. در همین راستا می‌توانید با دریافت مشاوره حقوقی، پاسخ تمامی این سوالات را دریافت کنید.

مشاوره حقوقی در مورد نحوه پرداخت مهریه

یکی از موضوعات مهم و پرتکرار در مشاوره حقوقی مهریه، این است که نحوه پرداخت مهریه چگونه است؟ زمانی که زوجه بابت عدم پرداخت مهریه، اقدام به طرح دعوا می‌کند، دادگاه در نهایت شوهر را محکوم به پرداخت مهریه می‌کند. بسیاری از محکومین مالی، در ارتباط با مهریه هستند که البته شرایطی برای پرداخت آن در قانون عنوان شده است.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به بررسی نحوه پرداخت مهریه پرداخته است. طبق ماده 2 این قانون، هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا تادیه و آن را تادیه نکند، دادگاه او را ملزم به به تادیه نموده و اگر مالی در دسترس وی باشد، آن را ضبط و به میران محکومیت از مال ضبط شده، استیفا می‌نماید، در غیر این صورت، بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

دعاوی مهریه زمانی که به مرحله اجرای حکم می‌رسد، بر طبق مقررات قانون اجرای محکومیت‌های مالی عمل می‌شود.

در این زمینه، ماده 22 قانون حمایت خانواده بیان می‌کند که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح، تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

به موجب ماده فوق الذکر، می‌توان گفت که تا سقف میزان صد و ده سکه، مهریه همان عندالامطالبه است و مازاد بر آن به شیوه عندالاستطاعه تعیین می‌گردد. بنابراین لازم است که برای مطالبه بیش از میزان 110 سکه، توانایی مالی زوج به اثبات برسد.

مشاوره حقوقی مجازات جبس برای مهریه

عدم پرداخت مهریه علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، دارای ضمانت اجرای کیفری است. بدین معنا که در شرایطی اگر زوج، مهریه همسر خود را نپردازد، مجازات حبس برای وی در نظر گرفته می‌شود. البته راهکارهای مختلفی برای آن که زوج بابت عدم پرداخت مهریه، روانه زندان نشود، وجود دارد.

در قانون جدید مهریه، تا سقف میزان 110 سکه بهار آزادی، برای ضمانت اجرای کیفری مهریه در نظر گرفته شده است. در واقع اگر میزان مهریه‌ای که زوجه مطالبه نموده است، تا حداکثر میزان صد و ده سکه از آن پرداخت شده باشد، دیگر اعمال مجازات حبس برای محکوم علیه امکان پذیر نیست.

گفتنی است که اگر زوجه، هر میزان مهریه که درخواست اجراییه داده باشد، مازاد بر 110 سکه نمی‌تواند حکم جلب شوهر را بگیرد.

زمانی که زوجه برای وصول مهریه از طریق دادگاه اقدام می‌کند، در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه حکم به محکومیت خوانده را صادر نموده و او را ملزم به پرداخت مهریه می‌کند. در صورتی حکم محکومیت، قطعی شده باشد، زوج می‌تواند درخواست اعسار بدهد تا پرداخت مهریه تقسیط شود.

در این صورت پرداخت مهریه به صورت اقساطی و طبق رویه تعیین شده از طرف دادگاه انجام می‌شود. در این شرایط که حکم قطعی محکوم علیه جهت پرداخت مهریه صادر شده باشد و با وجود پرداخت مهریه طبق درخواست اعسار، زوج از پرداخت نمودن مهریه زوجه خودداری کند، امکان اخذ حکم جلب زوج( در صورت عدم پرداخت مهریه تا میزان 110 سکه) وجود دارد.

مشاوره حقوقی مهریه پرداخت

مشاوره حقوقی راه‌های وصول مهریه

در مشاوره حقوقی، به صورت تخصصی به انواع روش‌هایی که می‌توان برای وصول مهریه اقدام کرد، پرداخته می‌شود. اما به طور کلی، جهت توضیح این موضوع که برای وصول مهریه چه راه‌های قانونی وجود دارد، باید گفت که برای مطالبه مهریه می‌توان از طریق دادگاه و اداره ثبت اقدام کرد.

تا قبل از تصویب قانون جدید، خانم‌ها می‌توانستند برای وصول مهریه هم از طریق دادگاه و هم از طریق دوایر اجراییه ثبت اقدام کنند. اما بعد از آن که قانون جدید مهریه به تصویب رسید، درخواست‌های مربوط به مهریه، مستقیما در اجراییه ثبت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بنابراین لازم است که درخواست مطالبه مهریه خود را از طریق اداره ثبت پیگیری کنید و در این صورت، دوایر اجراییه ثبت، ابتدا به زوج مهلت می‌دهد که برای پرداخت مهریه زوجه، اقدام کند. درغیر این صورت، اموال شوهر به منظور وصول مهریه توقیف می‌گردد.

چگونه مشاوره حقوقی مهریه دریافت کنیم؟

از بین موضوعات مرتبط با دعاوی خانواده، مقررات مربوط به مهریه، تغییرات زیادی پیدا کرده است و در این صورت برای طرح دعاوی مهریه، می‌بایست با وکیل متخصص در امور مهریه مشورت بگیرید.

اگر قصد وصول مهریه خود را دارید، به شما پیشنهاد می‌شود که از خدمات مشاوره حقوقی سامانه مشاوره حقوقی 24 استفاده کنید.

مشاوره حقوقی این سامانه به صورت تخصصی به موضوعات مرتبط با مهریه می‌پردازد و با توجه به این که ارائه مشاوره توسط وکلای متخصص در امور مهریه صورت می‌گیرد، استفاده از خدمات سامانه می‌تواند مزایای فراوانی برای شما به همراه داشته باشد.

جهت استفاده از خدمات مشاوره حقوقی نظیر مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین و حضوری در پرونده مهریه، کافیست با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا راهنمایی‌های لازم در این زمینه در اختیارتان قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا