عمومی

مشاوره حقوقی ازدواج موقت

مشاوره حقوقی ازدواج موقت، در ارتباط با موضوعاتی که اختصاصا به عقد موقت مرتبط است، ارائه می‌شود. غالبا افرادی در این زمینه اقدام به دریافت مشاوره می‌کنند که ازدواج موقت نموده یا قصد انجام چنین کاری را دارند. عقد ازدواج به طور کلی به صورت دائم یا موقت منعقد می‌شود.

این موضوع که عقد به صورت دائم و یا موقت باشد، به نظر و اراده طرفین بستگی دارد. ازدواج موقت شرایط خاصی دارد که متفاوت از عقد دائم است.

در ازدواج موقت، یک سری حق و حقوق مشخصی به زوجه تعلق می‌گیرد که در همین رابطه، لازم است که مشاوره حقوقی دریافت شود. ازدواج موقت که با نام‌های مختلفی چون نکاح منقطع، صیغه و غیره شناخته می‌شود، مدت زمان در آن بسیار حائز اهمیت است.

در واقع عقد موقت بر پایه مدت زمان منعقد می گردد و با اتمام مدت آن، عقد خاتمه می‌یابد. در این نوع ازدواج، بحث طلاق مطرح نمی‌شود و با منقضی مدت و یا بذل آن، رابطه زوجیت نیز پایان می‌یاید.

به لحاظ شرعی، عقد موقت و ضیغه، مشکل خاصی ندارد اما در جامعه ما این موضوع هنوز آنطور که باید رواج پیدا نکرده است و نگرش متفاوتی در مورد عقد موقت وجود دارد. جاری شدن ضیغه محرمیت در عقد موقت منجر به برقراری پیوند ازدواج بین طرفین شده و در این صورت وظایف و تکالیف عقد ازدواج برای طرفین به وجود می‌آید.

در جلسه مشاوره، تمامی سوالات شما پیرامون ازدواج موقت پاسخ داده می‌شود و در این زمینه می‌توانید هرگونه سوالی که پیرامون عقد موقت داشته باشید را مطرح کنید.

همچنین بخوانید

لازم به ذکر است که برخی از حقوق مالی که در عقد دائم به زوجه تعلق می‌گیرد، در عقد موقت به او تعلق نخواهد گرفت. نفقه جز آن دسته از مواردی است که زوجه در عقد موقت مستحق دریافت آن نیست، مگر آن که در عقدنامه پرداخت نفقه شرط شده باشد.

افرادی در زمینه مشاوره حقوقی ازدواج موقت فعالیت می‌کنند، در واقع متخصص در دعاوی حوزه نکاح منقطع هستند. از این رو می‌توانند اطلاعات و راهنمایی لازم را پیرامون ازدواج موقت به متقاضیان بدهند.

گفتنی است که در مورد عقد موقت، نیازی به گرفتن وکیل نیست و تنها از طریق خدمات مشاوره حقوقی می‌توانید ابهامات خود را در این زمینه برطرف کنید. در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا در خصوص مشاوره حقوقی ازدواج موقت و موضوعات پیرامون آن توضیحاتی را ارائه نمایید.

درباره ازدواج موقت

به طور کلی دو نوع عقد ازدواج در قانون و شرع ما عنوان شده است که شامل عقد موقت و دائم است. از لحاظ شرعی، هیچگونه مانعی برای آن که زوجین با یکدیگر به صورت موقت، ازدواج کنند، وجود ندارد و در این صورت زن و مرد طبق اختیار خود می‌توانند به صورت موقت، پیوند ازدواج را برقرار کنند.

نام‌های گوناگونی برای ازدواج موقت از قبیل عقد موقت، نکاح منقطع، متعه، صیغه عنوان می‌شود که غالبا ازدواج موقت در کشور ما تحت عنوان صیغه شناخته می‌شود. زن و مردی که به شکل موقت با یکدیگر ازدواج موقت، منع قانونی و شرعی برای آن وجود ندارد و با جاری شدن صیعه محرمیت، رابطه زوجیت بین آن‌‌ها شکل می‌گیرد.

ازدواج موقت، همانگونه که از نام آن پیدا است، عقدی است که به صورت موقت منعقد می‌شود. در واقع مدت دائمی برای این نوع از عقد نکاح وجود ندارد و طبق زمان تعیین شده، زوجین می‌توانند با یکدیکر ازدواج کنند. مدت عقد می‌تواند ساعتی، ماهانه و یا سالانه باشد و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که این رویه غالبا در نقاطی از کشور ما مرسوم است که زوجین قبل از عقد دائم، به صورت موقت با یکدیگر ازدواج می‌کنند. اما در هر صورت، مدت زمان جز موضوعی است که در عقد موقت بسیار مهم بوده و اگر مدتی برای ازدواج موفت، تعیین نشود، عقد صورت گرفته باطل خواهد بود.

بنابراین در صورتی که تشریفات و آداب عقد موقت به همراه مقررات مربوط به آن رعایت شود، عقد صحیح بوده، در غیر این صورت عقد نکاح باطل است و در این صورت مبنای قانونی نخواهد داشت.

مدت زمان نیز جز یکی از شروط اساسی صحت عقد ازدواج موقت به شمار می‌رود که حتما باید این مورد در عقدنامه ذکر شود.

ازدواج موقت

شرایط مربوط به جاری شدن خطبه عقد موقت

بعد از آشنایی کلی با عقد ازدواج موقت، حال لازم است که شرایط مربوط به جاری شدن خطبه عقد موقت نیز بیان شود. برای این که عقد موقت جاری شود، لازم است که جملات مشخصی از سوی زوجین تکرار شود.

یک سری جملات عربی برای چه عقد دائم و چه عقد موقت، وجود دارد که جهت برقراری عقد موقت، لازم است زن و مرد آن‌‌ها را بیان کنند.

با توجه به این که جملات مربوط به ازدواج موقت، به زبان عربی است، قاعدتا باید برای جاری شدن ازدواج موقت نیز به همان شیوه بیان شود. اما برخی از فقها این نظر را دارند که زوجین در صورتی که بیان این جملات برایشان دشوار باشد، می‌توانند ترجمه آن را به زبان فارسی بیان نمایند.

به طور کلی، رویه جاری شدن خطبه ازدواج موقت به این صورت است که زوج، جملات مربوطه را بیان نموده و در جواب آن نیز زوجه، جملات دیگری را بیان می‌کند.

هدف از بیان جملات مربوط به خطبه عقد این است که طرفین با اراده و اختیار خود برای این عقد اقدام نموده اند. البته این موضوع رویه شرعی در خصوص تمامی عقد ازدواج محسوب می‌شود و صرفا در مورد عقد موقت مطرح نمی‌شود.

بنابراین جملات زیر در مورد ازدواج موقت از سوی زوجین باید بیان شود:

 • جمله‌ای که برای صیغه محرمیت باید از طرف زوجه بیان شود، به این قرار است: « زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهرالمعلوم». در واقع زن بیان می‌کند ک من خود را با مدت و مهریه معین به همسری تو در می‌آورم.
 • همچنین جمله‌ای که مرد باید برای جاری شدن خطبه صیغه تکرار نماید، بدین صورت است: « زوجت موکلتی … نفسی فی المده المعلوم علی المهر المعلوم». ترجمه جمله اینگونه است که من موکلم را به عنوان مهر و مدت مشخص به ازدواج خود در می‌آوردم. در مقابل حرف مرد نیز زن باید از عبارت “قبلت التزویج” استفاده کند که به معنای پذیرش عقد ازدواج از طرف خانم است.

در چه صورتی ازدواج موقت صحیح است؟

ازدواج موقت که نوعی عقد محسوب می‌شود، مانند سایر عقود برای صحت آن لازم است که یک سری شرایط وجود داشته باشد. در صورتی که شرایط مربوطه در مورد ازدواج موقت رعایت نشود، عقد صورت گرفته صحیح نخواهد بود.

البته شرایطی که برای صحت عقد موقت بیان می‌شود، اغلب آن در عقد دائم نیز مطرح است که در این زمینه لازم است که شرایط مربوط به صحت عقد ازدواج موقت نیز بیان شود.

شرایط صحت عقد موقت را می‌توان به طور کلی به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی نمود. شرایط عمومی در مورد انواع عقد ازدواج مطرح است اما شرایط اختصاصی صرفا در مورد ازدواج موقت مطرح می‌شود.

حال موارد زیر به عنوان شرایط عمومی صحت ازدواج موقت به شمار می‌رود:

 • قصد و رضا طرفین برای انعقاد عقد موقت
 • عدم وجود موانع شرعی و قانونی برای عقد ازدواج
 • شرایط مربوط به ازدواج دختران باکره

علاوه بر شرایط عمومی که به منظور صحت عقد منقطع، شرایط دیگری نیز برای صحیح بودن چنین عقدی وجود دارد:

 1. شرط تعیین مدت زمان مشخص برای صیغه
 2. شرط تعیین مهریه

قصد و رضایت که برای صحت تمامی عقود مطرح می‌شود که لازمه صحیح بودن ازدواج موقت نیز است. در صورتی که هر کدام از طرفین برای عقد ازدواج، رضایت نداشته باشد، عقد صورت گرفته باطل است.

همچنین علاوه بر این موضوع، اجازه پدر یا جد پدری باید برای دخترانی که بار اول ازدواج می‌کنند نیز وجود داشته باشد. در واقع اجازه پدر یکی از شرایط مربوط به ازدواج دختران باکره است.

جدای از شرایط عمومی به منظور صحت عقد نکاح، در این زمینه شرایط اختصاصی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. تعیین مهریه و مدت زمان به عنوان دو رکن اساسی در صحت عقد ازدواج موقت به شمار می‌رود.

این موضوع در مشاوره حقوقی ازدواج موقت، به صورت مکرر مطرح می‌شود که لازم است در ادامه به بررسی آن‌‌ها بپردازیم.

قانون ازدواج موقت

سوالات متداول در مشاوره حقوقی ازدواج موقت

طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده، ازدواج موقت در دسته بندی دعاوی خانواده قرار داده می‌شود که با توجه به اهمیت موضوعی که دارد، پیرامون آن به صورت تخصصی مشاوره حقوقی ارائه می‌شود.

غالبا افرادی به دنبال دریافت مشاوره حقوقی در مورد ازدواج موقت هستند که قصد انجام چنین عقدی را داشته و یا به صورت موقت با شخصی ازدواج نموده‌اند. در هر صورت لازم است که به متداول‌ترین سوالاتی که در مشاوره حقوقی ازدواج موقت مطرح می‌شود، بیان شود.

این قبیل سوالات عبارتند از:

 1. اگر مدت زمان در عقد موقت تعیین نشود، عقد باطل است؟
 2. تعیین مهریه در ازدواج موقت الزامی است؟
 3. امکان تعیین مهریه بعد از عقد موقت وجود دارد؟
 4. در ازدواج موقت به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد؟
 5. امکان تعیین نفقه در عقدنامه موقت وجود دارد یا خیر؟
 6. نحوه تقسیم ارث در ازدواج موقت چگونه است؟
 7. با فوت یکی از زوجین عقد موقت منحل می‌شود؟
 8. آیا شوهر در ازدواج موقت مکلف است که مخارج زندگی همسر خود را تامین کند؟
 9. شرایط مربوط به بذل مدت در عقد منقطع چیست؟

سوالات متعددی در مشاوره حقوقی ازدواج موقت مطرح می‌شود که موارد فوق، تنها بخشی از سوالاتی هستند که در جلسه مشاوره حقوقی مطرح می‌شود.

مشاوره حقوقی ازدواج موقت، صرفا در ارتباط با موضوعات که مرتبط با عقد موقت هستند، است. در این صورت اگر سوالات حقوقی دیگری دارید که ارتباطی به عقد موقت ندارد، در جلسات دیگر مشاوره می‌توانید بیان کنید.

پاسخ تمامی سوالات به صورت تخصصی توسط کارشناسان متخصص در دعاوی ازدواج موقت داده می‌شود. در این صورت جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین یا تلفنی به شما پیشنهاد می‌شود که از خدمات سامانه مشاوره حقوقی 24 استفاده کنید.

مشاوره حقوقی در مورد شرط تعیین مدت و مهریه در عقد موقت

هر موضوعی که ارتباط به عقد موقت داشته باشد، در مشاوره حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از موضوعاتی که عمدتا پیرامون عقد موقت، بحث می‌شود، در خصوص شرایط مربوط به صحت عقد است.

همانطور که گفته شد، برای این که عقد موقت، صحیح باشد، لازم است که یک سری شرایط وجود داشته باشد که اصلی‌ترین شرط در این زمینه مربوط به مدت و مهریه عقد است.

می‌توان اینگونه بیان کرد که ازدواج موقت اولا بر مبنای مدت زمان و ثانیا در ارتباط با مهریه منعقد می‌شود. به موجب ماده 1075 قانون مدنی، نکاح وقتی منقطح است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

همچنین بر اساس ماده 1076 این قانون، مدت نکاح منقطع باید کاملا  معین شود. در عقد موقت باید مدت زمان معین تعیین شود تا عقد صورت گرفته از لحاظ حقوقی صحیح باشد.

علاوه بر مدت زمان، مهریه نیز به عنوان شرط دیگر جهت صحیح بودن ازدواج موقت محسوب می‌شود. طبق ماده 1095 قانون مدنی، در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. بنابراین باید در ازدواج موقت، مهریه تعیین شود، در غیر این صورت، عقد انجام شده باطل است.

نکته بسیار مهم که در جلسه مشاوره نیز غالبا شخص مشاور به آن اشاره می‌کند، این است که باید تعیین مهریه قبل از عقد صورت گیرد. زن و شوهری که فصد صیغه کردن را دارند، باید در مورد تعیین مهریه به توافق کلی برسند.

امکان تعیین مهریه بعد از عقد موقت وجود ندارد. در واقع در همان زمان جاری شدن صیغه موقت، باید مهریه از قبل تعیین شده باشد و عاقد نیز میزان مهریه را در صیغه نامه ذکر می‌کند.

اما این موضوع در ارتباط با عقد دائم متفاوت بوده و حتی زوجین این امکان را دارند که بعد از جاری شدن خطبه عقد و در طول دوران زندگی مشترک نیز برای تعیین مهریه اقدامات لازم را انجام دهند. بنابراین در عقد موقت باید مدت و میزان مهریه مشخص شود تا عقد صورت گرفته صحیح باشد.

مشاوره حقوقی ازدواج موقت مهریه و نفقه

مشاوره حقوقی رابطه توارث در عقد موقت

موضوع دیگری که به طور معمول در جلسه مشاوره حقوقی به آن اشاره می‌شود، بخث نحوه ارث بری زوجین در اردواج موقت است. در واقع این سوال ممکن است مطرح شود که در ازدواج موقت آیا زوجین از یکدیگر ارث می‌برند؟ فوت یکی از زوجین منجر به ارث بری طرف دیگر می‌شود؟

پاسخ به این سوال به صورت تخصصی و با بررسی جنبه حقوقی آن داده می‌شود اما در این بخش اطلاعات کلی را در مورد مقررات مربوط به ارث در عقد موقت اراده می‌دهیم.

در عقد دائم، رابطه توارث وجود دارد. بدین معنا که زن و شوهر از هم ارث می‌برند. در صورتی که به طور مثال شوهر فوت کند، طبق مقررات مربوط به ارث، سهم مشخصی از اموال و دارایی زوج متوفی به زوجه می‌رسد.

بنابراین این حق برای زن وجود دارد که در عقد موقت، بعد از فوت همسر خود نیز بتواند برای مطالبه ارث از اموال زوج اقدامات لازم را انجام دهد. پر واضح است که اگر شوهر، مالی نداشته باشد، ارثی به زوجه نمی‌رسد.

حال در مورد ازدواج موقت، به طور کلی این موضوع مطرح می‌شود که رابطه توارث در چنین عقدی وجود ندارد. در واقع زن و شوهر که با یکدیگر صیغه کرده‌اند، از یکدیگر ارث نمی‌برند و این موضوعی که در قانون به آن اشاره شده است. با توجه به این که در عقد منقطع، رابطه توارثی وجود ندارد اما در یک شرایطی امکان ارث بری زوجین از هم وجود دارد.

در صورتی که در این زمینه وصیت شده باشد، زن و شوهر از هم ارث خواهند برد. در واقع اگر مرد یا زن در نکاح موقت، وصیت کنند که بعد از فوت هرکدام، میزان مشخصی از اموال به طرف دیگر برسد، از لحاظ حقوقی وصیت انجام شده صحیح است.

گفتنی است که فرزندان در ازدواج موقت از والدین خود ارث می برند و موضوع عدم برقراری رابطه توارث در ازدواج موقت، تنها برای زوجین مطرح می‌شود.

مشاوره حقوقی مقررات نفقه در عقد موقت

نفقه نیز موضوعی است که به وفور در مشاوره حقوقی عقد موقت به آن اشاره می‌شود. نفقه به آن حق قانونی زوجه محسوب می‌شود که به واسطه عقد نکاح ایجاد می‌شود.

مقررات مربوط به نفقه در عقد موقت با عقد دائم متفاوت است. در مورد این موضوع که در ازدواج موقت نیز به زن نفقه تعلق می‌گیرد یا خیر، ماده 1106 قانون مدنی به بررسی آن پرداخته است.

بر اساس ماده مزبور، در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است. این ماده به خوبی بیانگر آن است که نفقه تنها در ازدواج دائم به زن تعلق پیدا می‌کند و در عقد موقت، زوجه مستحق دریافت نققه نیست.

بنابراین خانم‌هایی که قصد صیغه کردن را دارند، باید به این موضوع واقف باشند که در طول دوران عقد، امکان پرداخت نققه به زن وجود ندارد و تا زمانی که ازدواج آن‌‌ها دائمی نشده است، حق مطالبه نفقه را ندارند.

در ازدواج موقت، زن نمی‌تواند برای آن که شوهر از پرداخت نفقه خودداری می کند، از او شکایت کند؛ زیرا در این نوع عقد، مردان وظیفه تامین کردن هزینه زندگی زن را ندارند. البته اگر عقد موقت بر مبنای توافق زوجین در مورد پرداخت نفقه، جاری شده باشد، زوج موظف به پرداخت نفقه است.

در حالتی که پرداخت نفقه ضمن عقد شرط شده باشد، در این شرایط شوهر باید بتواند از عهده تامین کردن هزینه‌های معیشتی زوجه برآید. در هر صورت می‌توان گفت که نفقه به همراه رابطه توارث در نکاح موقت منتفی است، مگر آن که شرطی برخلاف ابن موضوع در ضمن عقد شده باشد.

لازم به ذکر است که اگر در صیغه نامه، موضوع تعلق گرفتن نفقه به زوجه شرط شده باشد، در صورتی امکان پرداخت نفقه به زن وجود دارد که وظایف زوجیت ادا شده باشد.

مشاوره حقوقی ازدواج موقت حضوری

مشاوره حقوقی مربوط به عده در ازدواج موقت

عده موضوعی است که در خصوص فوت شوهر و یا طلاق مطرح می‌شود. در صورتی که رابطه زوجیت به هر شیوه منحل شود، زوجه باید عده نگه دارد. حال عده می‌تواند در ارتباط با منحل شدن عقد بوده و یا به سبب فوت شوهر باشد. در خصوص نگه داشتن عده، باید گفت که در مورد شوهر مطرح  نمی‌شود و تنها زن باید این موضوع را اجرا کند.

عده مدت زمانی است که در هر صورت تا موعد اتمام آن، زوجه حق ازدواج مجدد را ندارد. بنابراین اگر زوجین از یکدیگر جدا شوند، زوجه تا منقضی شدن موعد عده، حق ازدواج مجدد را نداشته باشد. این موضوع در خصوص ازدواج موقت نیز مطرح است و نگه داشتن عده جز موارد ضروری در این عقد به شمار می‌رود.

بنابراین در صورتی که مدت عقد موقت به پایان رسد و با این که منحل شود، زوجه حق ندارد که بلافاصله بعد از آن با مرد دیگری ازدواج کند.

مدتی که برای عده در عقد موقت تعیین شده است، دو طهر است. مدت دو طهر در عقد موقت بدین معناست که زوجه دو بار عادت ماهیانه داشته باشد.

حال اگر زنی هنوز به سن یائسه نرسیده است، به دلایل مختلف عادت ماهیانه نداشته باشد، مدت عده به میزان چهل و پنج روز خواهد بود.

در مورد عده زن باردار در عقد موقت نیز تا پایان حمل وضع تعیین شده است و خانم تا زمانی که باردار است، نمی‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد. لازم به ذکر است که برخی از زنان، قانونا مکلف به عده نگه داشتن بعد از طلاق نیستند که در این صورت لزومی برای رعایت عده در عقد موقت نیست. زنان باکره و زنانی که رحم ندارند، جز این دسته قرار می‌گیرند.

بنابراین در حالت کلی، با انحلال ازدواج موقت به دلیل بذل مدت و انقضاء مدت، به میزان دو طهر برای عده زن در نظر گرفته شده است.

مشاوره حقوقی ازدواج موقت چگونه ارائه می‌شود؟

به طور کلی، شیوه‌های ارائه مشاوره حقوقی در مورد موضوعات مختلفی از جمله ازدواج موقت به صورت حضوری و غیر حضوری انجام می‌شود. انتخاب نوع مشاوره که حضوری و یا غیر حضوری ارائه شود، بسته به نظر متقاضیان دارد.

مشاوره حضوری در مورد موضوع ازدواج موقت با تعیین وقت قبلی و با حضور وکیل و طرفین دیگر انجام می‌شود. متقاضی در جلسه مشاوره می‌تواند هرگونه سوالی که داشته باشد را مطرح کند و وکیل نیز پاسخ او را می‌دهد.

برای مشاوره غیر حضوری نیز شیوه مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین در نظر گرفته شده است. ارائه مشاوره در مورد ازدواج موقت هم به صورت تلفنی و هم آنلاین، مزایا خاص خود را دارد. امکان تمدید مدت زمان جلسه مشاوره وجود دارد و می‌توانید بعد از اتمام زمان تعیین شده نیز مجدد مدت آن را تمدید نمایید.

مشاوره حقوقی 24 انواع شیوه‌های مشاوره حقوفی پیرامون موضوع ازدواج موقت را تعیین کرده است که می‌توانید از خدمات آن نهایت استفاده را داشته باشید. جهت دریافت مشاوره حقوقی در مورد ازدواج موقت، با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا در این زمینه بهتر شما را راهنمایی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا