عمومی

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما به نحوه و روش‌هایی که کارگر از طریق آن می‌تواند از صاحب کار یا کارفرمای خود طرح دعوا کند، می‌پردازد. این که کارفرما طرف اصلی شکایت کارگر قرار می‌گیرد، دلایل مختلفی در این زمینه دخیل است.

رابطه کارگری و کارفرما عموما از زمان انعقاد قرارداد کار، به وجود می‌آید. حال زمانی که طرفین قراردادی را منعقد می‌کنند، موظف به اجرای آن هستند.

تخلفاتی که کارفرما در محل کار انجام داده و یا این که در قبال انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، دلایلی هستند تا سبب می‌شود طرح دعوا علیه کارفرما انجام شود.

عمده مواردی که منجر به شکایت از کارفرما می‌شود، مرتبط با مسائل مالی است. اولین وظیفه‌ای که برای همه کارفرمایان در قانون تعیین شده است، تنظیم قرارداد کار به صورت کتبی با کارکنان خود است.

البته تنظیم قرارداد کار هم برای کارفرما و هم کارگر، مزیت فراوانی دارد و از بروز سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می‌کند. وجود قرارداد باعث می‌شود تا اگر کارگر و یا کارفرما مرتکب تخلفاتی گردند، بتوان به متن قرارداد رجوع کرد. در قرارداد به موضوعات مختلفی اشاره می‌شود که یکی از آن‌ها بحث پرداخت حقوق مالی از طرف کارفرما است.

حقوق مالی که قانونگذار برای کارگران در نظر گرفته است، شامل دستمزد، بیمه، حق سنوات، پاداش و عیدی است که در هر صورت کارفرما موظف به اجرای آن می‌باشد.

اگر به پرونده‌های تشکیل شده در اداره کار نگاهی بیاندازید، متوجه خواهید شد که موضوعات اصلی شکایات مطرح شده در ارتباط با نپرداختن حقوق و مزایا متعلق به کارگران مشمول قانون کار از طرف کارفرما می‌باشد. کارفرمایی که نسبت به وظایف خود کوتاهی می‌کند، طبیعی است که کارگران اقدام به شکایت از او کنند.

در صورتی که کارگر بخواهد حق و حقوق پرداخت نشده خود را مطالبه کند، بایستی شکایت خود را از طریق اداره کار پیگیری کند. شکایت از کارفرما، می‌تواند به دلایلی مانند عدم پرداخت حقوق و دستمزد و یا موضوعات دیگری چون عدم بیمه نمودن کارگران مرتبط باشد.

در صورتی که قصد شکایت از کارفرما را دارید، پیش از آن که اقدامی را در این زمینه انجام دهید، حتما با وکیل متخصص در دعاوی کار مشورت کنید.

با بهره مندی از مشاوره حقوقی، به راحتی می‌توانید مقدمات طرح دعوا علیه کارفرما را فراهم نمایید. به همین منظور جهت دریافت مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما، می‌توانید با سامانه مشاوره حقوقی 24 در ارتباط باشید.

کارفرما به چه کسی گفته می‌شود؟

کارفرما در اصطلاح رایج و عرفی به عنوان صاحب کار شناخته می‌شود. اما تعریف کارفرما در قانون کار نیز بیان شده است که در این بخش به بررسی آن می‌پردازیم.

طبق ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. طبق این قانون، کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در این صورت، کارگر ممکن است که به حساب کارفرمای حقیقی یا حقوقی، کار انجام دهد.

بنابراین می‌توان گفت که کارفرما، شخصی است که بنا به دستور او، کارگران تمام وظایف و امور تعیین شده را انجام می‎‌دهند. حال کارفرما باید در ازای کاری که کارگران برای او انجام می‌دهند، دستمزد مشخصی را بپردازد. کارفرما می‌تواند مالکیت اصلی کار مربوطه را داشته و یا این که تنها به عنوان فردی است که ناظر بر اجرای صحیح امور کارگران است.

در تعریف کارفرما، می‌توان به موضوع مهمی اشاره نمود و آن هم پرداخت حق السعی است. حق السعی طبق قانون کار، شامل تمامی مزایا و حقوق پایه کارگران است که پرداخت آن در هر شرایطی، وظیفه اصلی کارفرما است.

می‌توان گفت که کوتاهی نسبت به این موضوع، جز تخلفات اصلی کارفرما محسوب می‌شود و این حق کارگر است که علیه کارفرما شکایت کند.

ماده 3 قانون کار در ادامه بیان می‌دارد که مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

کارفرما جدای از وظایفی که نسبت به کارگران خود دارد، مسئولیت اداره کارگاه را نیز بر عهده داشته و در این صورت هرگونه مشکلی که در این زمینه در محل کار و یا حادثه خاصی برای کارگران به وجود آید، دارای مسئولیت قانونی است.

شکایت از کارفرما

دلایل عمده شکایت کارگر از کارفرما

پیش از بررسی کامل موضوع مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما، بهتر است که به دلایل عمده ای که سبب شکایت از کارفرما می‌شود، بپردازیم. در صورتی که کارفرما نسبت به انجام دادن وظایف قانونی خود، کوتاهی کند، شکایت کردن از او حق کارگر است.

کارفرمایی که تعهدات خود طبق قرارداد کار را زیر پا می‌گذارد، ضروری است تا کارگر با شکایت کردن از او به حق حود نیز برسد. کارگر با شکایت کردن از کارفرما، قصد دارد تا حق خود نسبت به آنچه که استحقاق دارد را مطالبه نماید.

با توجه به این که طرح دعوا علیه کارفرما، می‌تواند باعث شود تا کارگر از راه قانونی، حقوق پرداخت نشده را وصول کند، اما طبیعتا برای ارائه شکایت، لازم است تا دلایل موجهی نیز وجود داشته باشد. دلایل شکایت از کارفرما، متعدد است و محدود به موضوعات خاصی نمی‌شود.

در هر صورت می‌توان موارد زیر را به عنوان دلایل اصلی شکایت از کارفرما در نظر گرفت:

 • عدم پرداخت دستمزد طی مدت زمان توافق شده
 • تاخیر در پرداخت حقوق ماهانه کارگران
 • عدم بیمه کردن کارگران
 • برخورد نامناسب با کارگران در محل کار
 • توهین به کارگران
 • ضرب و شتم کارگران
 • سوء استفاده از عدم آگاهی کارگران نسبت به قوانین حوزه کار
 • ملزم نمودن کارگران نسبت به امضا قرارداد سفید
 • عدم تنظیم قرارداد کتبی با کارگر
 • بی توجهی نسبت به مزایای رفاهی کارگران
 • سوء استفاده کارفرما از چک و سفته سفید امضاء

موارد ذکر شده، به عنوان دلایل مهم طرح دعوا علیه کارفرما به شمار می‌رود. در صورتی که این موضوعات وجود داشته باشد، کارگر این امکان را دارد تا از کارفرما شکایت کند. البته دلایل دیگری نیز هستند که کارگر می‌تواند علیه کارفرما اقامه دعوا نماید که در این بخش به اصلی‌ترین دلایل دعاوی کار پرداختیم.

در هر صورت می‌توان گفت که دلایل رایجی که سبب شکایت از کارفرما می‌شود، مرتبط با موضوعاتی چون حقوق و دستمزد کارگران، بیمه کارگران، تاخیر در پرداخت دستمزد کارگر و غیره است.

در واقع حقوق و مزایا تعلق گرفته به کارگران در قانون کار، در صورت نادیده گرفته شدن آن‌ها، می‌تواند تبعات مختلفی به همراه داشته باشد.

در صورتی که کارفرما به طور مثال دستمزد و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کند و یا هر دلیل دیگری، در این شرایط اگر اختلاف مطرح شده به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نشود، حال کارگر باید از کارفرما شکایت کند.

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما شامل چه مواردی است؟

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما، در دسته بندی مشاوره حقوقی دعاوی کار یا مشاوره حقوقی اداره کار قرار داده می‌شود. حال مشاوره حقوقی در این زمینه، در ارتباط با شرایطی است که کارگر اقدام به شکایت از کارفرما کند.

نحوه طرح دعاوی کار، شرایط و مقررات خاص خود را دارد و در این صورت لازم است که برای ثبت چنین شکایاتی از خدمات مشاوره حقوقی استفاده کنید.

موضوعات مختلفی در مشاوره حقوقی اداره کار مطرح می‌شود که یکی از آن‌ها پیرامون نحوه ثبت شکایت از کارفرما است. البته کارفرما نیز می‌تواند در صورت نارضایتی و یا دلایل دیگر، از کارگر شکایت کند.

در مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما، عمدتا به نحوه انجام مراحل طرح دعوا پرداخته می‌شود. در جلسات مشاوره، به متقاضیان آموزش داده می‌شود که چگونه بتوانند علیه کارفرما طرح دعوا کنند.

در ارتباط با دریافت مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما، افرادی اقدام به دریافت مشاوره می‌کنند که قصد دارند از کارفرما شکایت نمایند و عموما کارگر هستند. در روابط کاری، اختلافات اصلی بین کارفرما و کارگر مطرح می‌شود و هر کدام از آن‌ها در صورتی که تخلفی را انجام داده و یا اموری را انجام دهند که برخلاف قانون باشد، باعث می‌شود تا طرف دیگر اقدام به شکایت کند.

تجربه ثابت شده است که در روابط کاری، عمده تخلفات از طرف کارفرمایان است و در کمتر مواردی نیز کارگران طرف شکایت کارفرمایان قرار می‌گیرند.

به همین منظور، رویکردی که قانونگذار در قانون کار اتخاذ نموده است، رویکرد حمایتی از کارگران را داشته و غالبا مقررات این قانون از کارگران حمایت کرده است.

با توجه به که شکایت از کارفرما در اداره کار، پروسه و فرآیند نسبتا طولانی دارد، بدون کمک از وکلا و یا مشاور حقوقی، احتمال این که در حین انجام مراحل شکایت با مشکلاتی نیز مواجه شوید، بالا است. بنابراین توصیه می‌شود که برای شکایت علیه کارفرما، حتما از خدمات مشاوره حقوقی که توسط وکلا و موسسات معتیر حقوقی ارائه می‌شود، استفاده نمایید.

وجود راهنما و مشاور جهت انجام مراحل شکایت، می‌تواند کمک فراوانی به شما در این زمینه نماید که بتوانید بدون مشکل خاصی اقدام به ثبت شکایت کنید.

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما در اداره کار

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما از طرف چه کسانی ارائه می‌شود؟

شکایت از کارفرما موضوعی است که مرتبط با دعاوی کار است. از این رو مشاوره حقوقی که در ارتباط با موضوع مربوطه ارائه می‌شود، لازم است تا توسط متخصصین حوزه دعاوی کار انجام شود. جدای از موضوع دعاوی کار، اغالب مشاوره حقوقی از طرف وکلای دادگستری ارائه می‌شود.

وکیل دادگستری، در عین حال که وکالت در انواع دعاوی قضایی را بر عهده دارد، می‌تواند به ارائه مشاوره حقوقی نیز بپردازد. در واقع بخش مهم از کار وکلا در ارتباط با مشاوره حقوقی دادن به عموم مردم است. مشاوره حقوقی روشی مناسب جهت حل و فصل انواع دعاوی حقوقی است.

حال در مورد این که کارفرما چگونه می‌تواند از کارگر شکایت کند، به طور اختصاصی در مشاوره حقوقی به بررسی این موضوعات پرداخته می‌شود. در واقع اگر کارگر بخواهد از کارفرما شکایت کند، اما با مراحل و فرآیند آن آشنا نیست، می‌تواند مشاوره حقوقی دریاف کند و در این صورت نحوه و شرایط ثبت شکایت نیز عنوان می‌شود.

وکیل متخصص در دعاوی کار، به شما اطلاعاتی می‌دهد که به واسطه آن می‌توانید به بهترین شکل ممکن اقدام به ثبت شکایت نمایید. بنابراین طبق مشاوره‌هایی که ارائه می‌شود، بدون آن که مشکل خاصی به وجود آید، می‌توانید شکایت خود را در اداره کار مطرح نمایید.

سوالات متداول در مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما

قبل از این که سوالات متداول مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما را بیان کنیم، باید گفت که موضوعاتی که برای آن‌ها مشاوره حقوقی ارائه می‌شود، متنوع و گسترده است و در این صورت، محدودیتی برای ارائه مشاوره حقوقی با وکیل تلفنی یا حضوری پیرامون دعاوی حقوقی وجود دارد.

دعاوی کار که به عنوان دعاوی حقوقی نیز شناخته می‌شوند، مسائل گوناگونی در رابطه با آن‌ها مطرح می‌شود. در مورد این که چه سوالاتی عموما در مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما مطرح می‌شود، بایستی به موارد زیر اشاره نمود:

 1. چه مراحلی برای شکایت از کارفرما وجود دارد؟
 2. آیا عدم پرداخت حقوق می‌تواند دلیل موجهی برای شکایت از کارفرما باشد؟
 3. تاخیر در پرداخت دستمزد، منجر به طرح دعوا علیه کارفرما می‌شود؟
 4. کارگر این حق را دارد تا به دلیل آن که کارفرما حق بیمه ماهانه او را پرداخت نمی‌کند، از وی شکایت نماید؟
 5. چه مرجعی از واحد اداره کار به دعاوی بین کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کند؟
 6. طرح شکایت از کارفرما بابت سوء استفاده از چک و سفته سفید امضاء امکان پذیر است؟

هرگونه سوالی که مرتبط با دعاوی کار باشد، در مشاوره حقوقی این دسته از دعاوی به آن پاسخ داده می‌شود. کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص ما آماده هستند تا در هرساعت از شبانه روز به تمامی سوالات شما پیرامون دعاوی کار پاسخ بدهند.

البته ارائه مشاوره در سامانه مشاوره حقوقی 24، محدود به موضوعات دعاوی کار نمی‌شود و در ارتباط با سایر دعاوی حقوقی نیز به صورت تخصصی مشاوره حقوقی ارائه می‌شود.

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما بابت عدم پرداخت به موقع دستمزد

در تعریفی که از کارفرما بیان کردیم، عنوان شد که کارفرما شخصی است که در قبال کارهایی که کارگران برای او انجام می‌دهند، وظیفه پرداخت حقوق آن‌ها را دارد. بنابراین اصلی‌ترین وظیفه کارفرما، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران است.

دستمزد کارگران جز مواردی است که در قرارداد کار به آن اشاره می‌شود. حال هرگونه کوتاهی که کارفرما نسبت به این موضوع داشته باشد، می‌تواند باعث شود تا علیه او طرح دعوا انجام شود.

هدف از انجام کار در تمامی مشاغل، دریافت درآمد است. درآمد اصلی کارگران و کارمندان همان حقوق و دستمزدی است که ماهانه دریافت می‌کنند. حال اگر کارفرما حقوق کارگران را به موقع پرداخت نکند، طبیعی است که کارگران برای آن که به حق حقوق قانونی خود برسند، از کارفرما شکایت کنند.

با توجه به این که موضوع دستمزد و حقوق همیشه در تمامی روابط کاری دارای اهمیت است، کارفرمایان باید به نحوی در این زمینه عمل کنند که حقوق کارگران پایمال نشود.

در مواقعی ممکن است کارگاه با مشکل مالی مواجه شود که در این صورت کارفرما این موضوع را با کارگران در میان می‌گذارد و به آن‌ها اطلاع می‌دهد که پرداخت حقوق در موعد معین با تاخیر پرداخت می‌شود. در این شرایط معمولا کارگران با درخواست کارفرما موافقت می‌کنند و نیازی به اقامه دعوی علیه مکارفرما نمی‌باشد.

در هر صورت اگر کارفرما برای چند ماه و به طور متوالی، حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت نکند و کارگران نتوانند این مسئله را به طور مسالمت آمیز، حل و فصل کنند، در نهایت لازم است تا مقدمات طرح شکایت در این زمینه صورت گیرد.

اگر با این مشکل مواحه شدید و قصد شکایت از کارفرما را داشتید، کافیست قبل از هر اقدامی، مشاوره حقوقی دریافت کنید تا رسیدگی به این مشکل به بهترین شکل ممکن انجام شود.

شکایت در اداره کار

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما به دلیل پرداخت دستمزد کمتر از مصوب قانونی

یکی از دلایل دیگری که سبب می‌گردد تا علیه کارفرما طرح دعوایی صورت گیرد، پرداخت دستمزد کمتر از میزان مصوب قانونی است. هرساله شورای عالی کار، حداقل حقوق و دستمزدی که به کارگران تعلق پیدا می‌کند را تعیین نموده و در این صورت کارفرما وظیفه دارد که مبنای دستمزد کارگران را همان مصوبه وزارت کار قرار دهد.

گاهی اوقات مشاهده می‌شود که کارفرما، حقوق و دستمزد کارگران را به موقع و در زمان تعیین شده، پرداخت می‌کند، اما دستمزد پرداخت شده کمتر از آن چیزی است که در قانون مصوب شده است.

کارگر قبل از آن که شکایتی را علیه کارفرما، اقامه کند، بایستی به صورت گفتگو این موضوع را حل و فصل کند. چنانچه روش مسالمت آمیز کارساز نباشد، در نهایت اقدام به طرح شکایت لازم است تا انجام شود.

کارفرما قانونا وظیفه دارد تا دستمزد کارگران را بر اساس حداقل میزان مصوب شده از سوی وزارت کار پرداخت نماید در غیر این صورت مرتکب تخلف شده و امکان پیگیری قانونی و طرح شکایت علیه وی وجود دارد.

پرداخت حقوق کمتر از مصوب قانونی از طرف کارفرما، نوعی تخلف محسوب می‌شود و کارگر این حق را دارد تا از کارفرما شکایت کند. با مشاوره حقوقی که دریافت می‌کنید، می‌توانید به راحتی تمامی مراحل طرح دعوا را در اداره کار شخصا انجام دهید.

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما بابت عدم پرداخت حق بیمه

موضوع دیگری که می‌تواند به شکایت علیه کارفرما تبدیل شود، عدم پرداخت حق بیمه کارگران است. قانون، کارفرما را مکلف نموده است تا کارگران خود را بیمه کند. بیمه کردن کارگران از یک طرف تکلیف قانونی برای کارفرما است و از طرف دیگر، حقی برای کارگران است.

مطابق ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند. در تمامی مشاغل، کارفرما وظیفه دارد که کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد. بیمه در کنار حقوق و دستمزد، بخش مهمی از موضوعات روابط کاری را تشکیل می‌دهد.

البته در این زمینه شاهد تخلفاتی از سوی کارفرمایان هستیم که کارگران خود را بیمه نمی‌کنند و یا این که شرایط سختی برای پرداخت بیمه کارگران در نظر می‌گیرند.

به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم ‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید.

همانطور که ملاحضه می‌فرمایید، در قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی، اکیدا به پرداخت حق بیمه کارگران توجه شده است. بنابراین، این موضوع نشان می‌دهد که پرداخت حق بیمه کارگران تا چه میزان حائز اهمیت است.

لازم به ذکر است که بر حسب نوع و شرایط شغلی، اگر برای کارگر در محل کار، مشکل خاصی به وجود آید، و کارگر نیز بیمه نباشد، کارفرما وظیفه جبران خسارت را بر عهده دارد.

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما تنظیم دادخواست

مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما بابت سوء استفاده از چک و سفته تضمین کار

تخلف دیگری که ممکن است از طرف کارفرما رخ دهد، سوء استفاده از چک و سفته سفید تضمین کار است. در اغلب مشاغل، کارفرمایان از کارگران درخواست می‌کنند که برای شروع همکاری، سفته یا چک به آن‌ها بدهند.

هدف از ارائه چک و سفته، تضمین انجام کار از طرف کارگر است که اگر کارگر در محل کار، تخلفاتی را انجام دهد و یا صدماتی را به کارگاه وارد کند، کارفرما می‌تواند از اسناد تضمین کار استفاده نماید.

سوء استفاده کارفرما از چک و سفته ارائه شده توسط کارگر جرم انگاری شده است و قانونگذار برای اینگونه رفتارها مجازات خاصی نیز تعیین کرده است. گاهی کارفرمایان از عدم آگاهی کارگران سوء استفاده نموده و چک یا سفته را به نحوی تنظیم می‌کنند که در نهایت کارگر موظف باشد که مبلغ درج شده را پرداخت کند.

در صورتی که کارفرما در همان ابتدای کار، از شما چک یا سقته درحواست نمود و شما را ملزم کرد تا در این اسناد، تاریخ پرداخت درج کنید، یقینا بدانید که کارفرما قصد سوء استفاده از شما را دارد. حال اگر کارفرما در این زمینه از شما سوء استفاده نمود، می‌توانید مراتب را از طریق اداره کار پیگیری کنید.

به همین منظور پیشنهاد می‌شود که با دریافت مشاوره حقوقی، بتوانید به شیوه مناسبی نیز برای طرح دعوا، اقدامات لازم را انجام دهید.

ارائه بهترین مشاوره حقوقی در مورد شکایت از کارفرما

کارفرمایی که وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام نمی‌دهد، ممکن است با طرح شکایت از طرف کارگر مواجه شود. دلایلی که می‌تواند باعث شود تا از کارفرما شکایت شود، مورد بررسی قرار گرفت و برای شکایت از کارفرما، بایستی بتوانید تخلف صورت گرفته از طرف کارفرما را به اثبات برسانید.

بهترین شیوه ارائه مشاوره حقوقی در ارتباط با دعاوی کار، توسط سامانه مشاوره حقوقی 24 انجام می‌شود.

روش‌های وکیل آنلاین و حضوری برای ارائه مشاوره حقوقی در این سامانه در نظر گرفته شده است که می‌توانید از خدمات حقوقی ما نهایت استفاده را داشته باشید. بنابراین جهت دریافت مشاوره حقوقی مرتبط با دعاوی کار، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا