عمومی

مشاوره حقوقی تنظیم لایحه

اوراقی که کارایی آن در مراجع قضایی است، انواع مختلفی دارد که یکی از پرکابردترین آن‌ها، لایحه است. در قانون، اوراقی مانند دادخواست و شکواییه بیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند اما اشاره مستقیمی در قانون به لایحه نشده است.

به همین جهت ممکن است که برای اولین بار باشد که با اصطلاح لایحه قضایی مواجه می‌شوید. لازم به ذکر است که لایحه خود بر اساس کارآیی که دارد، شامل انواع مختلفی است اما منظور از لایحه در مشاوره حقوقی تنظیم لایحه، همان لایحه قضایی است.

حتما تا به حال لوایحی که در مجلس شورای اسلامی طرح و بررسی گردیده، تا حدودی آشنا داشته اما لایحه قضایی، به دلیل اهمیتی که در مراجع قضایی دارند، لازم است که ابعاد حقوقی و همچنین نحوه نگارش آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. طرح دعاوی در دادگاه، تشریفات و آیین خاص خود را دارد که در این زمینه بین دعاوی حقوقی و کیفری نیز تفاوت وجود دارد.

هر کدام از اوراق قضایی در هر مر حله از مراحل دادرسی، کارایی خاص خود را دارد. دادخواست برای طرح دعوا حقوقی، شکواییه برای طرح دعوا کیفری، اظهارنامه به منظور مطالبه حق قبل از فرآیند طرح دعوا و لایحه نیز به منظور از دفاع از حق موکلین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لایحه‌ای که به منظور طرح دعاوی قضایی مورد استفاده قرار گرفته، به عنوان لایحه قضایی شناخته می‌شود. حال این لایحه با توجه به این که برای دفاع از حق و حقوق موکلین انجام می‌گیرد، به آن لایحه دفاعیه نیز گفته می‌شود.

یکی از راه‌های قانونی که به منظور دفاع از حقوق افراد در مراجع قضایی، تنظیم لایحه است. لایحه را می‌توان به عنوان ابزار قانونی به منظور دفاع از حقوق موکلین نزد دادگاه در نظر گرفت.

تنظیم لایحه اصولا توسط وکلا یا در شکل مشاوره حقوقی تنظیم لایحه انجام می‌شود و از آن جهت که نقش اصلی وکیل دادگستری در جهت دفاع از حق موکلین خود است، ارائه لایحه در اغلب مواقع جنبه ضروری دارد.

تنظیم لایحه تنها برای دعاوی حقوقی، صورت نمی‌گیرد، بلکه جهت طرح دعاوی کیفری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد که البته شیوه نگارش آن‌ها نیز بایکدیگر متفاوت است. لازم به ذکر است که نگارش لایحه از این جهت که می‌تواند نتجه دعوا را تغییر دهد، لازم و ضروری است.

بسیاری از دعوا طرح شده در دادگاه‌ها به واسطه لایحه که تنطیم شده است، سرنوشت آن‌ها تغییر پیدا کرده است. همین موضوع باعث شده است تا برای تنظیم لایحه با وکیل خوب و متخصص در این زمینه مشورت حقوقی داشته باشید.

مشاوره حقوقی تنظیم لایحه توسط وکیل

لایحه چیست؟

انواع گوناگونی از لایحه با کاربردهای متفاوت وجود دارد اما منظور از لایحه در این بخش همان لوایحی است که در مراجع قضایی از آن‌ها استفاده می‌شود.

حال در مورد این که لایحه چیست، باید گفت که لایحه فرم و برگه مخصوصی است که در راستا دفاع نمودن از حقوق افراد در دادگاه، کارایی دارد.

به لایحه، لایحه دفاعیه و یا لایحه قضایی نیز گفته می‌شود. لایحه را می‌توان یکی از شناخته شده‌ترین انواع اوراق قضایی در نظر گرفت که کاربرد اصلی آن تنها دفاع از حق و حقوق طرفین دعوا می‌باشد.

به سبب آن که لایحه برای انجام امور دفاعیات، تنظیم و ارسال می‌شود، به آن لایحه دفاعیه نیز گفته می‌شود. دفاعیاتی و اظهاراتی که به صورت مکتوب در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد، به آن لایحه گفته می‌شود. بخش مهمی از روند دادرسی، ارتباط به دفاع از حق و حقوق افراد دارد.

اگر به روند رسیدگی به دعاوی چه حقوقی و کیفری، توجه داشته باشید، قاضی به متهم و یا وکیل وی فرصت می‌دهد تا از حق خود و اتهامات وارده دفاع کنند.

البته بیشتر مراحل دقاعیات به صورت شفاهی انجام می‌شود تا بخشی از آن به صورت کتبی صورت می‌گیرد. به طور کلی مراحل دفاعیات در دادگاه به دو صورت کلی شفاهی و کتبی است که دفاع به شکل کتبی در قالب لایحه قضایی انجام می‌شود.

وکیل طرفین دعوا برای آن که بتواند از حق موکل خود بهتر دفاع کند و به نحوی وی به حق قانونی خود برسد، لازم است که در این زمینه، لایحه‌ای را تنظیم کند.

اظهارات و استدلال های انجام شده می‌تواند به صورت کتبی و در قالب لایحه صورت گیرد. مراجع قضایی خصوصا قضات دادگاه، بسیار به لوایح تنظیمی اهمیت می‌دهند و در این صورت باید به نحوی تنظیم شود که تمامی اصول و مقررات لایحه نویسی در آن رعایت شود.

نوع استدلال و تحلیل‌هایی که در لایحه انجام می‌شود، برای دادگاه بسیار مهم است و بایستی موضوعات مطرح در آن استناد به مواد قانونی داشته باشد.

تقدیم لایحه

تنظیم لایحه دفاعیه چه کارایی دارد؟

در بخش قبل به تعریف لایحه پرداختیم و عنوان شد که لایحه، نوعی اوراق قضایی است که برای تکمیل فرآیند دفاعیات و همچنین ارائه اظهارات طرفین دعوا، تنظیم شده و در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد.

حال ممکن است در این زمینه، سوالی مطرح شود که نگارش لایحه دفاعیه چه کارایی دارد؟ در واقع کاربرد لایحه دفاعیه تنها برای طرح دعاوی قضایی و دفاع از حقوق طرفین دعوا است؟

کارایی اصلی تنظیم و ارسال لایحه دفاعیه، زمانی است که حقوق یکی از طرفین دعوا تضییع شده و به سبب آن، لازم است که لایحه‌ای برای دفاع از حق این افراد تنظیم شود.

غالبا امور مربوط به دفاع از حقوق طرفین به صورت شاکی و در محضر دادگاه انجام می‌شود، اما گاهی اوقات برخی از مطالب فراموش می‌شود که در جلسه دادگاه مطرح شود و در این صورت، وکیل طبق صلاح موکل خود در زمان مناسب، اقدام به تنظیم لایحه می‌کند.

نگارش لایحه هم برای دعاوی حقوقی و هم دعاوی کیفری، کارایی دارد. تنظیم لایحه در شکایات حقوقی به منظور دفاع از حق خواهان و خوانده و در دعاوی کیفری، جهت دفاع کردن از طرفین اصلی دعوا که همان شاکی و متهم است،  انجام می‌شود.

کارآیی اصلی ارسال لایحه به دادگاه، عمدتا دفاع از حقوق طرفین دعوا است که دادگاه بر اساس شواهد و مستندات موجود و اوراق تنظیم شده خصوصا مطالب بیان شده در لایحه اقدام به صدور رای می‌کند.

با قاطعیت می‌توان که نتیجه اغلب پرونده‌های قضایی خصوصا کیفری و رایی که به سبب آن دادگاه صادر می‌کند، متاثر از لایحه دفاعیه است و کارایی آن زمانی نمود پیدا می‌کند که حقوق افراد و طرفین دعوا، تضییع شده و در این صورت با لایحه‌ای که تنظیم شده است، تا حد زیادی می‌توان برای دفاع از حق آن‌ها از این طریق اقدام نمود.

بنابراین اگر بخواهیم هدف کلی و اصلی ارائه لوایح قضایی را بیان کرد، می‌توان به انجام و تکمیل دفاعیات از اصحاب دعوا اشاره کرد.

چه زمانی بهتر است تا لایحه تنظیم شود؟

زمان مناسب برای تنظیم و ارسال لایحه به دادگاه، بسته به شرایط و اوضاع پرونده دارد. گاهی اوقات شرایط رسیدگی به دعوا ایجاب می‌کند که در همان جلسه دادرسی، لایحه تقدیم دادگاه شود و در مواقع دیگر نیز در جلسات دیگر دادرسی تنظیم و ارسال گردد.

در واقع اگر طرفین دعوا وکیل داشته باشند، باید زمان منایب تسلیم لایحه بر عهده وکلا قرار داد. وکیلی که دارای سابقه چند ساله در ارائه انواع دعاوی قضایی است، طبق تجربه و مهارت خود، در نهایت تصمیم می‌گیرد که چه زمانی را برای مشاوره حقوقی تنظیم لایحه اقدام کند.

بر اساس رویه قضایی، به طور کلی تنظیم لایحه و سپس تقدیم آن به دادگاه، باید در زمان جریان دادرسی و تا پیش از آن که ختم دادرسی اعلام شود، صورت گیرد. حتی الامکان باید تسلیم لایحه به دادگاه تا زمان صدور رای انجام شود؛ زیرا بعد از رای دیگر ارسال لایحه چندان کارایی زیادی نداشته و دادگاه حکم مقتضی را صادر نموده است.

طبق تجربه در خلال جلسات دادرسی، اگر وکیل تشخیص دهد که پرونده در حال حرکت به سمتی است که احتمال صدور رای به نفع آن‌ها کمتر است، این شرایط، بهترین زمان برای ارسال لایحه به دادگاه است.

حال دادگاه در جریان دادرسی، اقدام به رسیدگی لایحه نموده و در صورتی که لایحه طبق اصول و مقررات مربوطه نگارش شده باشد، می‌توان تاثیر قابل توجهی در روند رسیدگی به دعوا نیز داشته و چه بسا نظر قاضی دادگاه برای تصمیم نهایی و صدور رای تغییر کند.

بنابراین در مورد ارائه لایحه دفاعیه، زمان زودتر و دیرتر معنای خاصی ندارد و باید در مواقعی تنظیم شود که روند دادرسی و رسیدگی به پرونده به آن نیازمند است.

اگر از مشاوره حقوقی تنظیم لایحه به کمک وکیل دادگستری استفاده نمایید، حتما شخص مشاور و یا وکیل به شما خواهد گفت که چه زمانی بهتر است که لایحه تنظیم و برای دادگاه ارسال شود.

مشاوره حقوقی لایحه دفاعی

چرا باید لایحه تنظیم نمود؟

تنظیم لایحه هیچگونه اجباری ندارد و در این صورت الزام قانونی برای آن که طرفین دعوا حتما باید اقدام به نگارش لایحه کنند، نیست.

بر خلاف سایر اوراق قضایی مانند دادخواست و شکواییه که لازم برای طرح دعاوی، نگارش و تنظیم شوند، نگارش لایحه جنبه اختیاری دارد اما به سبب کارایی و اهمیتی که لایحه دفاعیه برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد، در حال حاضر تنظیم لایحه برای اغلب دعاوی حقوقی و کیفری، جنبه الزام آور پیدا کرده است.

دلایل مختلفی برای لزوم تنظیم لایحه قضایی و دریافت مشاوره حقوقی تنظیم لایحه وجود دارد اما می‌توان به مهم‌ترین دلایل نگارش لایحه اشاره نمود. این دلایل عبارتند از:

 • دادگاه عموما اظهارات و مطالب مهمی که در جلسه دادرسی بیان می‌شود را یادداشت می‌کند. حال ممکن است که قاضی به دلایلی از ثبت و یادداشت اظهارات عنوان شده، خودداری نماید که در این صورت می‌توان با تقدیم لایحه به دادگاه، کلیه مطالب و اظهارات بیان شده را یاددآوری نمود تا در مورد صدور رای کارایی داشته باشد.
 • صدور رای توسط دادگاه توسط معیارهای مختلفی انجام می‌شود که لازم است در صورت امکان حتما تنظیم لایحه صورت گیرد.
 • نتیجه و سرنوشت اصلی دعوا تا حد زیادی وابسته به لوایح تنظیمی است و در صورت صلاحدید بهتر است که تنظیم لایحه دفاعیه صورت گیرد.
 • هدف اصلی نگارش لایحه، دفاع از حقوق طرفین دعوا است که به همین منظورلازم است تا برای تکمیل دفاعیات از دادگاه، لایحه تنظیم و ارسال شود.
 • گاهی اوقات طرفین دعوا و وکلای آن‌ها، این امکان را نداشته باشند تا اقدام به بیان مطالب و اظهاراتی کنند. حال می‌توان این اظهارات را به منظور انجام مراحل دفاعیات در قالب تنظیم لایحه دفاعیه انجام داد.
 • برای انجام دفاعیات در دادگاه، خواهان و خوانده به صورت شفاهی نزد قاضی مطالبی را عنوان می‌کنند اما در فرآیند دادرسی ممکن است اسناد و مدارک جدید کشف شود که از طریق لایحه قضایی طرفین دعوا اقدام به شرح آن نموده و در نهایت سرنوشت دعوا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اهمیت استفاده از مشاوره حقوقی برای تنظیم لایحه قضایی

با توجه به این تنظیم لایحه، نیازمند داشتن مهارت و تسلط کافی در امور نگارش اوراق قضایی است، در هر صورت باید از افراد متخصص در این حوزه استفاده نمود.

امکان دریافت مشاوره حقوقی تنظیم لایحه قضایی با هر عنوان و موضوعی وجود دارد و در این صورت استفاده از این نوع خدمات حقوقی می‌تواند دارای مزایا فراوانی باشد.

در صورتی که از وکیل و کارشناسان حقوقی مجرب و کاربلد، مشاوره حقوقی دریافت کنید، می‌توانید به بهترین شکل ممکن برای تنظیم لایحه اقدام کنید.

در این صورت حتی بدون آن که تهیه و تنظیم لایحه شما توسط افراد دیگری انجام شود، تنها با بهره‌مندی از مشاوره‌هایی که ارائه می‌شود، امکان نگارش تمامی بخش های لایحه را خواهید داشت.

بدون کمک از وکلا دادگستری و ارائه مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری در این زمینه، به احتمال فراوان در زمان نگارش لایحه با مشکل مواجه شوید و در این صورت، لایحه تنظیمی شما با بررسی که توسط دادگاه شود، نتیجه و اثر خاصی در پی نخواهد داشت.

نگارش لایحه

ارائه مشاوره حقوقی تنظیم لایحه برای چه دعاوی انجام می‌شود؟

امکان ارائه مشاوره حقوقی تنظیم لایحه و انواع دیگر از اوراق قضایی با موضوعات گوناگون وجود دارد. در هر صورت موضوعات و دعاوی که بیشتر برای آن‌ها لایحه دفاعیه تنظیم شده و به سبب آن در دادگاه تنظیم می‌گردد، به شرح زیر است:

 • تنظیم لایحه طلاق
 • تنتظیم لایحه نفقه
 • تنظیم لایحه حضانت فرزند
 • تنظیم لایحه مطالبه خسارت
 • تنظیم لایحه دعاوی اعسار
 • تنظیم لایحه مرتبط با شرکت تجاری
 • تنظیم لایحه دعاوی مواد مخدر
 • تنظیم لایحه مرتبط با عنوان اتهامی حمل و نگهداری مشروبات الکی

نگارش لایحه برای هر کدام از دعاوی قضایی با رعایت اصول و نکات لایحه نویسی انجام می‌شود. در بین انواع اوراق قضایی، نگارش لایحه، دشوارتر است و این موضوع ایجاب می‌کند که حتما مشاوره حقوقی تنظیم لایحه بگیرید و یا این که نگارش آن را بر عهده وکلا دادگستری قرار دهید.

همچنین با توجه به این که موضوع هر لایحه با لوایح دیگر نیز فرق دارد، حتما پیش از آن که برای نگارش لایحه اقدام نمایید، با وکیل خوب برای تنظیم آن در ارتباط باشید.

دریافت مشاوره حقوقی تخصصی برای تنظیم لایحه

با توجه به این که ارسال لایحه برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده در دادگاه اهمیت دارد و همچنین لازم است که تنظیم متن آن بر اساس مقررات و نکات خاص حقوقی انجام شود، در این زمینه حتما پیشنهاد می‌شود که از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری سامانه مشاوره حقوقی 24 استفاده کنید.

امکان ارائه مشاوره حقوقی تنظیم لایحه دفاعیه وجود دارد و در این صورت بر اساس راهنمایی‌هایی که وکلا برای نگارش لایحه ارائه می‌دهند، می‌توانید متن لایحه را تنظیم کنید. جهت دریافت مشاوره حقوقی تنظیم لایحه با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا