عمومی

مشاوره حقوقی سرقت

سرقت که در اصطلاح عامیانه به عنوان دزدی نیز شناخته می‌شود، یکی از جرایم شناخته شده در قانون است که مجازات خاصی برای انواع در نظرگرفته شده است. سرقت نوعی جرم علیه اموال محسوب می‌شود و اموال مردم تحت الشاع این جرم قرار می‌گیرد.

سرقت جز آن دسته از جرائمی است که همواره و همیشه وقوع آن در جامعه انجام می‌شود. نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا نیز سرقت به عنوان یکی از جرائم شناخته شده و معروف تعیین شده است.

بسیاری از پرونده‌ها و شکایات ثبت شده در مراجع قضایی کیفری، مرتبط با جرم سرقت است و این موضوع نشان دهنده آمار بالای وقوع سرقت در کشور را دارد. البته روش‌های پیشگیرانه نیز برای این جرم تعیین شده است که چندان موثر نبوده است و چه بسا شاهد افزایش ارتکاب جرم سرقت نیز هستیم.

سرقت علاوه بر این که نوع و میزان مجازات آن در قانون عنوان شده است، در شرع نیز به این جرم پرداخته شده است. بنابراین سرقت هم شامل مجازات تعزیری و هم مجازات حدی است.

در مشاوره حقوقی سرقت گفته می‌شود که شرایط و مقررات مربوط به سرقت حدی و سرقت تعزیری متفاوت است و سارقین مشمول مجازات خاصی نیز قرار می‌گیرند.

در جرم سرقت، ربودن مال انجام می‌شود و در این صورت افرادی که علیه آن‌ها این جرم صورت می‌گیرد، لازم است که برای ثبت شکایت و پیگیری آن‌ها در مراجع قضایی اقدام کنند. ثبت شکایات کیفری، مانند دعاوی حقوقی نیست که تنها پرونده مستقیما دردادگاه حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین بخوانید

در واقع رسیدگی به جرائم، شرایط و تشریفات خاص خود را دارد و لازم است که ابتدا تحقیقات مقدمات یک جرم در دادسرا انجام شود و سپس برای پرونده برای تصمیم گیری و تعیین مجازات به دادگاه ارجاع داده شود.

جهت طرح دعوا سرقت لازم است پیش از آن که اقدام خاصی را برای طرح دعوا انجام دهید، حتما با وکیل کیفری خوب در این زمینه مشورت کنید. در صورتی که شرایط و امکان گرفتن وکیل جهت قبول وکالت در دعاوی سرقت را ندارید، لازم است که از خدمات مشاوره حقوقی استفاده کنید.

مشاوره حقوقی سرقت، روشی مناسب برای آن است که بتوانید مشکلات و مسائل حقوقی خود را در این حل و فصل کنید.

ارائه مشاوره حقوقی مرتبط با جرم سرقت در سامانه مشاوره حقوقی 24 به صورت تخصصی توسط وکلای متخصص کیفری صورت گرفته و می‌توانید در این زمینه مشکلات حقوقی خود را برطرف نمایید.

جرم سرقت چیست؟

پیش از پرداختن به شیوه ارائه مشاوره حقوقی سرقت و انجام مراحل آن، لازم است که با مفهوم کلی این جرم آشنا شویم. سرقت مانند بسیاری از رفتارها و تخلفات، جرم محسوب می‌شود و با توجه به این که سرقت، اموال و دارایی افراد را مورد هدف قرار می‌دهد، به عنوان جرائم علیه اموال نیز شناخته می‌شود.

استعمال دزدی برای جرم سرقت در جامعه، رواج بیشتری دارد و در هر صورت نتیجه این جرم به ربودن مال دیگران منتهی می‌شود. با توجه به این که همیشه اموال جز موضوعات مهم به شمار رفته و در جرم سرقت نیز اموال دیگران مورد دستبرد قرار می‌گیرد، قانونگذار مجازات خاصی برای سرقت تعیین کرده است.

در جرم سرقت، اشخاص سارق با ترفندهای مختلفی اقدام به ربودن مال می‌کنند. ربایش مال در بسیاری از جرائم مانند کلاهبرداری نیز انجام می‌شود، اما شرایط، نحوه ارتکاب و میزان مجازات تعیین شده برای این جرائم کاملا متفاوت از هم است.

مجرمانه بودن رفتار سرقت بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در قانون اساسی بیان شده است، در نظر گرفته می‌شود. گفتنی است که موضوع سرقت در شرع نیز مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان جرم حدی نیز شناخته می‌شود.

واضح است که قوانین هر کشور در رابطه با مجازات جرم سرقت متفاوت است و با توجه به این که قانون کشور ما بر اساس مسائل فقهی تدوین شده است، مجازات آن نیز بر همین اساس انجام می‌شود.

صرف این که مال ربایش شود، نمی‌تواند عنوان مجرمانه برای آن تعیین کرد و شاید این عمل طبق رضایت صاحب مال انجام شده باشد. در واقع اگر ثابت شود که بردن مالی با رضایت کامل مالک انجام شده باشد، طبیعتا رفتار صورت گرفته جرم نبوده و قابل پیگیری به عنوان سرقت نیست.

شاید مفهوم عامیانه و تعریغی که قانونگذار از جرم سرقت بیان نموده است، ساده به نظر برسد، اما این جرم شرایطی برای تحقق دارد که در ادامه به بررسی ارکان و عناصر قانونی آن می‌پردازیم.

مشاوره حقوقی سرقت منزل

تعریف جرم سرقت در قانون

در بخش قبل نگاهی کلی به جرم سرقت داشتیم، حال لازم است که تعریف قانون این جرم را مورد بررسی قرار دهیم. با تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته شده است، تعریف سرقت نیز دستخوش تغییراتی نیز گردیده است

اما طبق قانون مجازات مصوب سال 92 در ماده 267، سرقت به عنوان ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. در واقع هر کسی که مال دیگری را برباید، طبق این قانون مرتکب جرم سرقت شده و به عنوان سارق شناخته می‌شود.

فرد یا افرادی مال و اموال دیگران را می‌ربایند، طبق قانون سارق محسوب شده و تعقیب کیفری آن‌ها با همین عنوان مجرمانه نیز شناخته می‌شود.

مالی که به دیگران تعلق دارد، می‌تواند برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد. بنابراین می‌توان گفت که بردن و یا ربایش اموال متعلق به شرکت و دولت نیز مشمول عنوان مجرمانه سرقت قرار می‌گیرد.

در قانون تعریف کوتاه و خلاصه از سرقت بیان شده است اما در هر صورت نمی‌توان بردن مالی که متعلق به دیگران باشد را به عنوان سرقت در نظر گرفت. شاید مالک از این که ملک برده شود، رضایت داشته باشد و در این صورت افرادی که اقدام به ربایش مال او می‌کنند، سارق نیستند.

اگر به صرف بردن مال دیگری را جرم سرقت در نظر بگیریم، پس قاعدتا نتوان بین جرم سرقت با جرائم دیگری چون کلاهبرداری تفاوتی نیز قائل شد.

گفتنی است که اگر مالی به دیگر تعلق نداشته باشد و عمل ربایش در آن انجام شود، طبیعتا جرم سرقت صورت نگرفته است. برای ارتکاب جرم سرقت، وجود شرایط و ارکانی لازم است که در بخش بعدی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

ارکان جرم سرقت

همانطور که گفته شد، جرم سرقت در قانون به عنوان ربودن مال متعلق به دیگری تعریف شده است. این تعریف کلی از جرم سرقت است. اما لازم است که برای آشنایی بیشتر با جرم سرقت، ارکان آن را نیز بیان کنیم. به طور کلی سه رکن برای تحقق جرم سرقت وجود دارد که عبارتند از:

 • ربودن
 • مال
 • تعلق به غیر

موارد مزبور، به عنوان اصلی‌ترین ارکان وقوع جرم در کشورمان به شمار می‌روند که لازم است که هر یک از این ارکان را به صورت جداگانه به آن اشاره کنیم.

رکن نخست سرقت: ربودن

رکن نخست تحقق جرم سرقت، ربودن مال است. سرقت رفتار مجرمانه ای است که در آن ربودن مال انجام می‌شود. حال رکن ربودن مال، بدون رضایت و اجازه صاحب مال انجام می‌شود.

این که صاحب مالی اجازه برداشتن و سرقت مال خود را نداشته است، موضوع مهمی است که در جرم سرقت رخ می‌دهد. طبیعی است که اگر ربودن مال با کسب اجازه از مالک انجام شده باشد، دیگری نمی‌توان عنوان سرقت را برای آن در نظر گرفت.

ربودن مال می‌تواند به صورت مخفیانه و یا آشکار انجام شود. در قنون سابق، سرقت به عنوان ربودن مال در حالت پنهانی تعریف شده بود. اما در قانون جدید، اشاره مستقیمی به این که سرقت به شکل مخفیانه و یا آشکار انجام شود، نشده است اما می‌توان هر دو شیوه آشکار و پنهانی را برای این جرم در نظر گرفت.

بیشتر سرقت‌هایی که صورت می‌گیرد، به صورت مخفیانه انجام می‌شود تا به نوعی رسیدگی و رد یابی سارقان مشکل باشد. مالک طبق آن چیزی که انتظار ندارد، مال وی ربوده شده و به اصطلاح مورد سرقت قرار می‌گیرد.

حتی اگر مالک رضایت سطحی برای ارتکاب جرم سرقت نیز داشته باشد، در صورت بردن مال او نیز قانونا سرقت صورت نگرفته است.

رکن دوم سرقت: مال

رکن دوم در جرم سرقت، مال است. در واقع آن چیزی که مورد سرقت قرار می‌گیرد، باید مال باشد. در واقع مالی که دزدیده می‌شود، بایستی از ارزش اقتصادی برخوردار بوده و به شخص دیگری نیز تعلق داشته باشد.

البته سارقان حرفه‌ای همواره اموال را مورد سرقت قرار می‌دهند که دارای ارزش بوده و طبیعتا مالکی قابل معامله نبوده و یا این که ارزش اقتصادی نیز نداشته باشد، اقدام به ربودن آن نمی‌کنند.

نکته بسیار مهم در خصوص جرم سرقت این است که سرقت تنها برای اموال منقول مطرح می‌شود. به بیان دیگر، مالی که مورد ربوده می‌شود، باید در دسته اموال منقول قرار گیرد.

بنابراین ربودن اموال غیر منقول برای جرم سرقت در نظر گرفته نمی‌شود. مالی که قابلیت نقل و مکان داشته باشد، می‌تواند دزدیده شود.

رکن سوم سرقت: تعلق مال به دیگری

رکن سوم در جرم سرقت، این است که مال دزدیده شده به دیگری تعلق داشته باشد. همانطور که ربودن مال در سرقت باید مال منقول باشد، حال همین مال باید به شخص یا اشخاص دیگران تعلق داشته باشد. سرقت از اموال دیگران می‌تواند برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

با این اوصاف، اگر مالی که دزدیده شده است، دارای مالک مشخصی نیست و همچنین تکلیف استفاده و مالکیت آن معلوم نمی‌باشد، ربودن آن نمی‌تواند مشمول عنوان مجرمانه سرقت را داشته باشد.

همچنین نکته دیگر در خصوص جرم سرقت، این است که لزوما نباید مالک مال برای سارقین آشنا باشد و در هر صورت مالی که به افراد دیگر تعلق دارد، ربوده شود، می‌توان جرم سرقت را برای آن در نظر گرفت.

مشاروه حقوقی سرقت خودرو

عناصر جرم سرقت

ارکان جرم سرقت در بخش قبل به طور کامل بررسی شد اما بهتر است که در این زمینه عناصر سه گانه جرم را نیز مورد بررسی قرار دهیم. هر جرمی دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است. حال برای جرم سرقت نیز این عناصر وجود دارند.

در واقع برای آن که بتوان یک رفتاری را به عنوان جرم سرقت در نظر گرفت، باید هر سه عنصر ذکر شده در رفتار ارتکابی وجود داشته باشند.

عنصر قانونی جرم سرقت، ماده 267 قانون مجازات اسلامی است که به تعریف کلی از سرقت پرداخته است. البته مواد قانونی دیگری نیز پیرامون جرم سرقت هستند که تنها این ماده را می‌توان به عنوان عنصر قانونی سرقت در نظر گرفت.

عنصر مادی سرقت شامل ربودن مالی که متعلق به دیگر می‌باشد، است. در واقع همان فعلی که برای جرم سرقت در نظر گرفته شده است، به عنوان عنصر مادی جرم سرقت شناخته می‌شود.

عنصر معنوی سرقت نیز در ارتباط با سوء نیت سارق است. در واقع سرقت زمانی تحقق می‌یابد که سارق قصد و میل باطنی برای این جرم داشته باشد. حال اگر ثابت شود که سارق بدون این که قصد و سوء نیتی برای ربودن مال داشته باشد، اقدام به ارتکاب این عمل کند، مرتکب جرم سرقت ندشده و به طور کلی نمی‌توان رفتار مزبور را به عنوان سرقت در نظر گرفت.

سوالات رایج در مشاوره حقوقی سرقت

دریافت پاسخ سوالاتی که پیرامون جرم سرقت است، از طریق مشاوره حقوقی انجام می‌شود. تنوع و تعداد سوالاتی که در جلسات مشاوره حقوقی مطرح می‌شوند، بسیار بالا است و از این رو قصد داریم که به بررسی رایج‌ترین سوالات مشاوره حقوقی سرقت نیز بپردازیم.

سوالات زیر عمدتا در مشاوره حقوقی سرقت مطرح می‌شود:

 1. سرقت در چه صورتی رفتار مجرمانه است؟
 2. مجازات جرم سرقت چیست؟
 3. شرایط لازم برای سرقت حدی چیست؟
 4. چه تفاوتی بین سرقت حدی و سرقت تعزیری وجود دارد؟
 5. آیا خرید گوشی سرقتی جرم است؟
 6. آیا طبق قانون جدید اجرای مجازات قطع دست برای سرقت انجام می‌شود؟
 7. آیا سرقت مشمول مجازات اعدام است؟
 8. برای ثبت شکایت سرقت چه مراحلی را باید انجام داد؟

پاسخ به سوالات مزبور به صورت اختصاصی در جلسات مشاوره حقوقی حضوری توسط وکلا و کارشناسان حقوقی انجام می‌شود. وکیل و مشاوره حقوقی کیفری تمامی اطلاعات و راهکارهای لازم را برای طرح دعوا سرقت در اختیار شما قرار می‌دهد و به راحتی می‌توانید برای طرح این شکایات اقدامات لازم را انجام دهید.

مشاوره حقوقی سرقت شامل چه موضوعاتی می‌شود؟

یکی از موضوعات کیفری که مشاوره حقوقی در مورد آن به صورت تخصصی ارائه می‌شود، سرقت است. در خصوص این که مشاوره حقوقی سرقت شامل چه موضوعاتی می‌شود، باید گفت که تمامی سوالات و مباحث مرتبط با سرقت در مشاوره حقوقی به آن پرداخته می‌شود.

هر موضوع و مشکلی که پیرامون جرم سرقت مطرح شده باشد، قابل بحث در مشاوره حقوقی است اما موضوعات زیر بیشتر در جلسه مشاوره به آن پرداخته می‌شود:

 • سرقت حدی
 • سرقت تعزیری
 • شیوه های مختلف ارتکاب سرقت
 • مجازات جرم سرقت
 • خرید گوشی سرقتی
 • نحوه اثبات بی گناهی در جرم سرقت
 • رد اتهام سرقت

موارد مزبور، موضوعات مهمی هستند که در ارتیاط با جرم سرقت بوده و ارائه مشاوره حقوقی برای آن‌ها به شیوه تخصصی انجام میشود. با توجه به اهمیت بالای موضوع مشاوره حقوقی سرقت، در ادامه مطلب به چند نمونه از موضوعت مزبور، اشاره می‌کنیم.

مشاوره حقوقی مجازات سرقت

مشاوره حقوقی سرقت تعزیری

سرفت به دو نوع کلی سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم بندی می‌شود. جرائمی که میزان، نوع، نحوه اجرا و شرایط آن‌ها در قانون عنوان شده باشد، به عنوان جرائم تعزیری شناخته می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی، چندین شرط برای آن که یک سرقت جنبه حدی داشته باشد، عنوان شده است. حال اگر جرم سرقت مشمول شرایط مزبور نباشد، می‌توان از آن به عنوان سرقت تعزیری نام برد.

حال برای سرقت تعزیری نیز در ماده 651 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، شرایطی عنوان شده است که در هر صورت برای آن که انجام ارتکاب مجرمانه‌ای را به عنوان سرقت تعزیری در نظر گرفت، باید شرایط ذکر شده در قانون وجود داشته باشد.

قانونگذار در ماده 651، عنوان می‌کند که اگر سرقت، دارای شرایط حد نبوده و در عین حال نیز مقرون به شرایط زیر باشد، سرقت تعزیری است:

 1. سرقت در شب واقع شده باشد.
 2. تعداد سارقین حداقل دو نفر باید باشد.
 3. سارقین دارای حمل سلاح ظاهر و یا مخفی باشند.
 4. از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کاربرده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را ماموردولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و یا توابع آن است، سرقت کرده باشد.
 5. سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

برای تحقق سرقت تعزیری، بایستی شرایط مزبور وجود داشته باشد و همچنین مشمول جامع شرایط حدی نباشد.

در تبصره ماده فوق الذکر، به سلاح‌هایی که در جرم سرقت به کار گرفته شده، پرداخته و بر اساس آن، انواع سلاح گرم شامل تفنگ و نارنجک و سلاح سرد شامل چاقو، کارد، قمه، شمشیر و پنجه بوکس است. سلاح های سرد جنگی و انواع سلاح‌های شکاری نیز می‌تواند مورد استفاده سارقین در جرم سرقت قرار گیرد و مشمول سرقت تعزیری نیز گردد.

مشاوره حقوقی سرقت حدی

سرقت حدی در مقابل سرقت تعزیری قرار دارد. جرائمی که شرایط و میزان مجازات و نوع آن‌ها در شرع بیان شده باشد، به عنوان جرم حدی شناخته می‌شود

. برای آن که سرقت جنبه حدی داشته باشد و مجازات حدی نیز برای آن تعیین شود، شرایطی وجود دارد که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی، به آن پرداخته شده است.

14 شرط برای سرقت حدی در نظر گرفته شده است که در جلسه مشاوره به طور کامل به تمامی این شرایط می‌پردازیم. اما برخی از شرایط سرقت حدی به شرح زیر است:

 • مال مورد سرقت بایستی مالیت داشته باشد.
 • مال مورد سرقت در حرز باید باشد.
 • حتک حرز باید از سوی سارق انجام شده باشد.
 • خارج کردن مال از حرز توسط سارق
 • سرقت توسط پدر و جد پدری مالک مال انجام نشده باشد.
 • طرح شکایت صاحب مال از سارق در مرجع قضایی

موارد فوق، تنها بخشی از شرایط سرقت حدی هستند که بررسی تمامی شرایط مزبور در جلسه مشاوره حقوقی انجام می‌شود. به همین منظور برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تمامی شرایطی که یک سرقت را می‌توان نوعی سرقت حدی در نظر گرفت، لازم است که اقدام به دریافت مشاوره نمایید.

مشاوره حقوقی کیف قاپی

مشاوره حقوقی مجازات سرقت

میزان مجازات تعیین شده برای جرم، از دیگر موضوعاتی است که در جلسات مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری عموما به آن پرداخته می‌شود. با توجه به این سرقت انواع مختلفی دارد و به سرقت حدی و تعزیری تقسیم بندی می‌شود، مجازات آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است.

سرقت تعزیری خود نیز شامل انواع مختلفی است و به همین منظور، میزان مجازات آن‌ها نیز فرق دارد.

به موجب ماده 651 قانون مجازات بخش تعزیرات، مجازات سرقت تعزیری از پنج تا بیست و پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. حال مجازات سرقت در راه‌ها و خیابان، سه تا پانزده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در قانون عنوان شده است. در صورتی که سرقت به صورت دو یا چند نفر در شب و همراه با سلاح صورت گیرد، میزان مجازات آن، حبس از سه ماه تا ده سال و تا 74 ضربه شلاق است.

در صورتی که تمامی شرایط ماده 268 قانون مجارات اسلامی وجود داشته باشد، سرقت حدی بوده و حد آن اجرا می‌شود. حد سرقت برای دفعات اول تا چهارم متفاوت است.

مجازات حدی سرقت برای بار نخست، قطع چهار انگشت دست راست از انتها است؛ به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. حد سرقت برای بار دوم، قطع پای چپ از پایین برآمدگی است. برای بار سوم در صورتی که سرقت حدی باشد، حد آن حبس ابد و برای بار چهارم مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین اگر سارق برای مرتبه چهارم، سرقتی انجام دهد که این سرقت مشمول مقررات سرقت حدی باشد، طبق قانون مجازات او، اعدام است. سرقت حدی برای بار سوم، دارای مجازات حبس ابد است.

مجازات سرقت حدی برای دفعات اول و دوم نیز، قطع اعضا بدین است که نحوه و ترنیب آن گفته شد. موضوعات مرتبط با جرم سرقت محدودیتی ندارد و از این حیث، همواره سوالات مختلفی در این زمینه مطرح می‌شود.

در این مقاله سعی شد که نکات و موضوعات مهم حقوقی جرم سرقت، بیان شود. اما برای بررسی بیشتر دعاوی سرقت و ارائه اطلاعات حقوقی پیرامون آن، حتما توضیه می‌شود که از مشاوره حقوقی استفاده کنید.

ارائه مشاوره حقوقی سرقت توسط وکیل کیفری

سرقت جرمی است که همواره و در زمان های مختلف شاهد وقوع آن می‌باشیم و این دعاوی برای بسیاری از افراد سوال است که چگونه باید از فردی که از آن‌ها سرقت نموده است، شکایت کنند.

برای دعاوی سرقت، اگر قصد دریافت مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری را دارید، سامانه مشاوره حقوقی 24 در این زمینه پیشنهاد می‌شود.

روش‌هایی که برای ارائه مشاوره حقوقی موضوع سرقت، مورد استفاده قرار می‌گیرد، شامل شیوه تلفنی، آنلاین و حضوری است. با توجه به این که در مشاوره حقوقی 24 وکلای متخصص در انواع دعاوی کیفری حضور دارند، در خصوص دعاوی سرقت ارائه مشاوره به شکل کاملا تخصصی صورت می‌گیرد. بنابراین برای دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا